Geen controle op zwavelarme brandstof zeeschepen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Geen controle op zwavelarme brandstof zeeschepen

Bruno Van Zeebroeck

donderdag 15 april 2010

Sinds 1 januari 2010 moeten alle zeeschepen die aanmeren in Europese havens zwavelarme brandstof gebruiken. Zwavelarme brandstof draagt bij tot een betere luchtkwaliteit. Bij verbranding van zwavel in de brandstof ontstaan zwaveloxides. Deze oxides dragen rechtstreeks en onrechtstreeks bij aan fijn stof in onze leefomgeving. Zeker in een stadsregio als Antwerpen is het belangrijk deze emissies te beperken. De zwavelarme brandstof bevat tussen 15 en 30 maal minder zwavel dan vroegere brandstoffen, maar nog wel 100 keer meer zwavel dan de diesel in het wegtransport gebruikt wordt.

Uit een parlementaire vraag van Cathy Plasman (SP.A) blijkt nu dat ons land tot op vandaag nog steeds nalaat de brandstof van de schepen in onze havens te controleren. Het steekproefprogramma voor de controle van de schepen is immers nog niet opgestart. De overheid laat daarmee een ernstige kans liggen om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren.