Geluidskaarten weldra online

Beter laat dan nooit: vorige week werden de geluidsbelastingskaarten eindelijk goedgekeurd door de Vlaamse regering, twee jaar na de deadline van Europa. Die kaarten brengen de geluidsoverlast langs drukke autowegen, spoorwegen en de luchthaven van Zaventem in beeld. De geluidskaarten  vormen de basis voor actieplannen die de geluidsoverlast ook effectief moeten verminderen. De ontwerp actieplannen worden momenteel voorbereid door de Administratie Leefmilieu en zouden in het najaar ter raadpleging aan de bevolking worden voorgelegd. We hopen alvast dat deze actieplannen niet evenveel vertraging oplopen als de geluidskaarten zelf…

Ondertussen kondigde Vlaams minister voor leefmilieu Hilde Crevits aan dat in 2009 en 2010 op een twintigtal zwaar belaste locaties bijkomende geluidsschermen worden geplaatst, waarvoor 20 miljoen euro is vrijgemaakt. Dat is op zich een goede stap, maar véél te beperkt om de in kaart gebrachte knelpunten te kunnen oplossen. Het zal nog een lange en dure operatie worden om alle probleempunten op te lossen.

Bovendien worden door minister voor ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen nog steeds plannen gemaakt voor nieuwe woonzones in lawaaigebieden. Zo ligt een plan op tafel voor een nieuwe woonzone vlakbij de startbaan van de luchthaven Oostende. In de Antwerpse rand voorziet de minister dan weer een nieuwe woonwijk pal naast de E19. Voor beide woonzones blijkt uit het milieueffectenrapport dat de geluidsoverlast te hoog ligt om gezond te zijn… Vlacoro gaf reeds een negatief advies voor de woonwijk in Oostende. Benieuwd wat de regering zal beslissen.

De geluidskaarten staan weldra online op http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid

Duurzaam bouwen en wonen