Gewestelijk Expres Net: uitbreiding treinaanbod nu al mogelijk

Op een aantal lijnen zou het nu al mogelijk zijn om het treinaanbod in de zone  van het Gew estelijk Expres Net (GEN) rond Brussel uit te breiden. Dat blijkt uit het antwoord van Minister Crevits aan Tom Dehaene (CD&V) in de Commissie voor Openbare Werken van het Vlaams Parlement.

De spoorverbindingen Brussel-Leuven, Brussel-Halle, Brussel-Mechelen zijn reeds op vier sporen gebracht. Daar beletten capaciteitsproblemen de NMBS dus niet langer om op die lijnen de treinfrequentie op te drijven.  Dit zou toelaten om een treinaanbod te leveren zoals voorzien in het GEN-akkoord. Toch gebeurt dit vandaag nog niet.

Op de lijn Brussel-Denderleeuw en rond Zaventem (Diabolo) zijn de werken nog aan de gang. Voor de Brusselse Noord-Zuid verbinding moet nog nagegaan worden hoe de beperkte capaciteit van de Noord-Zuid verbinding in het GEN-verhaal past.

Er is dus nog werk aan de winkel.  Oospronkelijk was voorzien dat het GEN operationeel zou zijn in 2008. Vandaag spreekt men over 2015 en zelfs 2030 voor een volledige realisatie van het GEN. Waarom niet meer vaart zetten achter dit dossier, in plaats van plannen te maken voor de verbreding van de Brusselse Ring?

Gedeelde mobiliteit