Foto John Hoey

Gezocht: ambitieuzer beleid voor groene warmte

Foto John Hoey

Het Vlaams Energieagentschap berekende dat er vandaag 22.000 warmtepompen geïnstalleerd zijn in Vlaanderen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2013. Een mooi resultaat, maar in het licht van de klimaatuitdaging moeten we veel verder springen. Dat kan door groene warmte meer te bevorderen en fossiele energie onaantrekkelijk te maken.

Nog werk aan de woning

In 2016 werden 4000 nieuwe warmtepompen geïnstalleerd. Die stevige groei is een opsteker. Maar om de Vlaamse doelstellingen voor groene warmte in 2020 te bereiken, zijn volgens het warmteplan van de Vlaamse regering jaarlijks 8900 nieuwe warmtepompen nodig. Meer dan een verdubbeling dus. En zelfs dat zal niet volstaan.

Willen we onze engagementen van Parijs waarmaken en de klimaatopwarming ruimschoots onder de 2°C houden, dan mogen de Vlaamse woningen in 2045 geen CO2 meer uitstoten (in het scenario waarbij de CO2-uitstoot van België tegen 2050 met 95% gereduceerd moet zijn tegenover 1990). Dat wil zeggen dat tussen nu en 2050 jaarlijks meer dan 100.000 huishoudens hun warmtevoorziening moeten vergroenen, bijvoorbeeld door een warmtenet of een warmtepomp. Een enorme opdracht dus.

CO2-taks en renovatieplicht

Om dat mogelijk te maken, moeten we groene warmte een voorsprong geven op fossiele energie. De meest voor de hand liggende oplossing is de invoering van een CO2-taks op de uitstoot van fossiele brandstoffen. Een verschuiving van de lasten van de elektriciteitsfactuur naar fossiele verwarming zou groene warmte een flink eind op weg helpen. Daarnaast moet de Vlaamse overheid nog veel sterker inzetten op energiebesparing om de warmtevraag terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld door energierenovaties van eengezinswoningen na verkoop te verplichten. 

Gemeenten als sleutelfiguren

Lokale overheden spelen een sleutelrol. Zij kunnen in warmtezoneringsplannen aangeven waar welke groene oplossingen het efficiëntst zijn. Zo kunnen in dicht bebouwde gebieden warmtenetten een grote rol spelen. Bij meer verspreide bebouwing zijn individuele oplossingen zoals een warmtepomp meer aangewezen.

Energiebesparing

Meer over Energiebesparing