Foto Jouni Rajala

Gezocht: duurzame invulling voor zes miljoen m² bedrijfsruimte

Foto Jouni Rajala

Als de Vlaamse overheid werk wil maken van een betonstop, ligt er een grote kans voor het rapen in het hergebruik van leegstaande bedrijfsruimten. Maar liefst 5,7 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte staat leeg. Tijd dus om een tandje bij te steken en deze ruimte nuttig in te zetten voor nieuwe bedrijven, woningen of winkels. Zo hoeft er elders geen vrije ruimte te sneuvelen.

Beter inventariseren

5,7 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte staat leeg, dat antwoordt minister Joke Schauvliege op enkele parlementaire vragen. Het ene jaar neemt de leegstaande oppervlakte wat af, en het andere jaar neemt ze toe, maar globaal is er weinig evolutie.

En nog zijn de cijfers ongetwijfeld een onderschatting. De inventaris wordt opgemaakt door gemeentebesturen en dat gebeurt in de ene gemeente al iets nauwkeuriger dan in de andere. Het grootste probleem is tijdsgebrek. Om leegstaande bedrijfsruimten te detecteren, sturen gemeenten medewerkers op pad om vaststellingen te doen. In veel gemeenten worden alleen bedrijfsruimten op bedrijventerreinen gecontroleerd. Geïsoleerde bedrijfsruimten of bedrijven in woongebieden worden wegens tijdsgebrek overgeslagen. Daarom zou het al kunnen helpen om gemeenten sterker te ondersteunen in de inventarisatie van leegstaande bedrijfsruimten.

Beter benutten

De volgende vraag is wat de overheid kan doen om meer leegstaande panden een nieuwe functie te geven. Nu is de inventaris de basis voor heffingen (als de leegstand blijft duren) of subsidies (om het leegstaand gebouw aan te kopen en te herbestemmen). Maar een groot effect hebben die niet gehad: de cijfers blijven redelijk constant. Al zou het wel helpen om de heffingen te verhogen en meer subsidies uit te betalen bij een herinvulling.

Knelpunten

Een groot knelpunt is dat de inventaris een ambtelijke, louter papieren lijst is. Niemand heeft er echt zicht op wat waar leegstaat. Bond Beter Leefmilieu beveelt daarom aan om de papieren lijst om te vormen tot een proactief instrument dat de herontwikkeling van bedrijfsruimten promoot. Als bedrijven (die op zoek zijn naar een bedrijfsruimte) of projectontwikkelaars (die op zoek zijn naar projectgronden) beter geïnformeerd worden over het aanbod, bijvoorbeeld via een website met kaarten, is de kans op hergebruik veel groter. Nu worden bedrijfsnamen niet vrijgegeven omwille van de privacy. Een GIS-kaart met de ligging van de leegstaande ruimten, zonder daarbij namen te moeten noemen, zou al een hele hulp zijn.

Bekijk de parlementaire vragen:

Bouwshift

Meer over Bouwshift