Goed nieuws: aardgas is niet langer eerste keuze

De Vlaamse netbeheerders zijn niet langer verplicht om een aardgasaansluiting te voorzien bij elke woning. Dit moet vermijden dat netbeheerders kost wat kost in aardgas voorzien, terwijl er duurzamere alternatieven zoals een warmtenet of warmtepompen mogelijk zijn. Dit is een goede zaak. Al dringt een verbod op stookolieketels zich op, als we willen voorkomen dat de slinger in de verkeerde richting doorslaat.

Fossiele brandstoffen eruit

Tot op vandaag waren de netbeheerders verplicht om voor elke woning in Vlaanderen een aardgasaansluiting te voorzien. Hierdoor geniet het merendeel van de Vlaamse woningen vandaag van een gasleiding tot voor de deur. De verplichting om aardgas landsbreed uit te rollen dateert pas van 2009, maar is nu al achterhaald. Als we de klimaatopwarming binnen de perken willen houden, is het niet langer voldoende om met zijn allen over te stappen naar de minst CO2-intensieve fossiele verwarmingsbron. Tegen 2050 moeten alle fossiele brandstoffen eruit. En daar moeten we vandaag al werk van maken. 

Groene warmte verdient meer aandacht

Groene energie roept vandaag vooral het beeld op van windmolens en zonnepanelen die elektriciteit opwekken. Het merendeel van de energievraag gaat echter nog steeds naar warmte. Die vraag kunnen we nog stevig terugdringen door onze woningen veel energiezuiniger te maken. De vele Ecobouwers-woningen die je de komende weekends kunt bezoeken, tonen aan hoe dat kan. 

Daarnaast moet ook de warmtevraag veel groener. Het beleid kan daarvoor nog een serieuze duw in de rug geven. De afschaffing van de verplichte aardgasleiding is een startpunt, maar moet geflankeerd worden door andere instrumenten om de weg te wijzen naar de duurzame alternatieven. 

Verbod op stookolieketels 

In de eerste plaats moet er een verbod op stookolieketels komen, om te vermijden dat bouwheren kiezen voor een brandstof die nog meer vervuilt dan aardgas. Daarnaast is er nood aan een programma om stookolieketels versneld te vervangen. In een volgende fase moet ook aardgas volgen. 
Tot slot moeten duurzamere alternatieven nog aantrekkelijker worden. Een betaalbare aansluiting op een warmtenet is er daar een van. Ook een CO2-heffing op aardgas en stookolie moet, naast een gericht ondersteuning voor duurzame toepassingen zoals warmtepompen, de keuze voor een duurzamer alternatief bevorderen. 

Desinvestering uit fossiele energie Gas

Meer over Desinvestering uit fossiele energie, Gas