Greenwash: plat of bruisend?

De European Federation of Bottled Waters (EFBW) publiceerde recent haar eerste duurzaamheidrapport. Het rapport is getiteld, vrij vertaald, “Flessenwater, het bereiken van een duurzame levenscyclus” en bevat enkele milieu-indicatoren van de sector (het is dus eerder een milieurapport dan een duurzaamheidrapport daar economische en sociale data ontbreken). Het rapport vergelijkt de milieu-impact van flessenwater met andere dranken in flessen zoals softdrink, fruitsap en energiedrank. Hoera! Besluit het rapport: flessenwater scoort beter op vlak van waterverbruik en broeikasgasuitstoot dan bijvoorbeeld een energiedrank. Dat weet mijn zoontje van 4 ook, en die heeft daar geen rapport voor nodig. De EFBW heeft haar punten van vergelijking dus goed weten te kiezen. Het product dat het nauwst aanleunt bij flessenwater, namelijk kraantjeswater is niet in de vergelijking opgenomen. Ook werden andere waterdispensers niet in de vergelijking opgenomen. Het is dan ook gevaarlijk om te suggereren dat flessenwater de meest verantwoorde keuze is op vlak van klimaatverandering of watervoetafdruk. Dat de sector de indruk tracht te wekken dat ze “best in class” zijn, is de waarheid onrecht aandoen en neigt nogal naar Greenwashing.

Bond Beter Leefmilieu pleit er al lang voor om duurzaamheidsrapporten enkel op te stellen volgens de GRI-criteria (Global Reporting Initiative), die een minimum aan objectiviteit veronderstellen.

Waterkwaliteit