Foto Karsten Würth

Groen gas uit elektriciteit: welke Vlaamse gemeente zorgt voor de primeur?

Foto Karsten Würth

In een wooncomplex in het Duitse Augsburg werken het stedelijk energiebedrijf en het stedelijk vastgoedbedrijf aan een baanbrekend project: elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen opslaan en omzetten naar synthetisch aardgas. Zo gaan overschotten van hernieuwbare stroom niet verloren en worden 70 appartementen op een klimaatvriendelijke manier van elektriciteit en warmte voorzien. Zoiets moet in Vlaanderen ook lukken. Wie zorgt voor de primeur?

Een van grootste uitdagingen in energietransitie

Stadtwerke Augsburg (SWA) bouwt een gedecentraliseerde Power-to-gas-centrale (P2G) in een wooncomplex uit 1974. Het creëert zo een oplossing voor een van de grootste uitdagingen van de energietransitie: overschotten van duurzaam opgewekte stroom niet verloren laten gaan.

Want bij gunstige weersomstandigheden produceren zonnepanelen of windturbines soms meer elektriciteit dan op dat moment nodig is. Langs de andere kant is er op sombere, windluwe momenten geen energie. Over korte periodes kunnen batterijen fluctuaties opvangen, maar dat is duur en de capaciteit is beperkt. Power-to-gas, stroom omzetten naar gas, is een nieuwe slimme technologie die toelaat om elektriciteit op basis van wispelturige zon en wind op te slaan.

Ongebruikte elektriciteit omvormen tot synthetisch gas

Maar hoe werkt power-to-gas? De bewoners van het wooncomplex verbruiken de duurzaam geproduceerde stroom (uit zonne- en windenergie) bij voorkeur op het moment van de productie. Wat ze op dat moment toch niet verbruiken, wordt omgezet in synthetisch aardgas om lokaal op te slaan. De centrale zet water, via elektrolyse, om tot waterstof en daarna, door toevoeging van CO2, tot synthetisch hernieuwbaar gas. De verbranding van dat gas gebeurt vervolgens in een conventionele warmtekrachtkoppelingsinstallatie en in condensatieketels. Zo worden in het wooncomplex Wohnbaugruppe Augsburg (WBG) 70 appartementen op een klimaatvriendelijke manier van elektriciteit en warmte voorzien.

Gesloten systeem

Het gaat om een gesloten systeem. De afvalwarmte van de elektrolyse en methanisatie dient ook als verwarming van de appartementen, waardoor het systeem een ongewoon hoog technisch totaalrendement van 90% heeft. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding in de warmtekrachtcentrale en de condensatieketels, wordt afgevangen en telkens opnieuw ingezet voor de productie van synthetisch aardgas. Bovendien kan deze installatie niet alleen zonnestroom, maar ook overtollige elektriciteit uit het net (over korte periodes én over de seizoenen heen), opslaan.

Als kers op de taart garandeert de huisvestingsmaatschappij dat de energieprijs voor de huurders stabiel blijft. Het project zal operationeel zijn in juni 2018.

Welke gemeente of stad zorgt in Vlaanderen voor een gelijkaardige primeur?

> Lees meer over het project (in het Duits)

Duurzaam bouwen en wonen Groene warmte

Meer over Duurzaam bouwen en wonen, Groene warmte