Groene Kleurpotlodencampagne voor meer bos en natuur

Deze maand werd het startschot gegeven voor de Groene Potlodencampagne van JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) en VBV (Vereniging voor Bos in Vlaanderen). JNM en VBV vinden het immers hoog tijd voor een groener, bosrijker Vlaanderen. In de ruimtelijke ordening van Vlaanderen lijkt het vooral goed te gaan met de inkleuring en realisatie van harde bestemmingen: industriegebieden, nieuwe wegen, woonzones... Ook van het landbouwgebied is inmiddels twee derde herbevestigd. Enkel de beloftes voor bijkomende natuur en bos vlotten niet: slechts één derde van de beloofde oppervlakte natuur en amper één vijfde van de beloofde bossen is momenteel ingekleurd. Blijkbaar zijn de groene potloden op bij de kabinetten van Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening?

De komende zes maanden willen VBV en JNM daarom zoveel mogelijk Vlamingen zoveel mogelijk groene potloden laten doneren: elk potlood staat voor een extra stem voor meer bos en natuur en voor het behoud van het bestaande groen. Het uiteindelijke doel van de groene potlodencampagne, die loopt tot half oktober, is massaal veel groene kleurpotloden in te zamelen over heel Vlaanderen en zo een duidelijk signaal te geven aan de verantwoordelijke ministers. We mikken op minstens 45.000 groene potloden, net zoveel als er hectares zonevreemde bossen zijn. Alle ingezamelde potloden worden in de Week van het Bos (oktober 2010) afgeleverd aan de verantwoordelijke ministers, zodat zij alvast geen excuus meer hebben om de kaart van Vlaanderen niet groener te kleuren.

Bossen