Grote Britse bedrijven willen assertiever productbeleid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Grote Britse bedrijven willen assertiever productbeleid

Kristof Debrabandere

vrijdag 9 juli 2010

Het 'Designing Out Waste Consortium' , dat bestaat uit een aantal grote bedrijven zoals Unilever, Royal Mail, Veolia en Asda (onderdeel van Wal-Mart) en de milieudenktank Green Alliance, heeft een oproep gedaan aan de Britse overheid. Het consortium vraagt de overheid om te helpen met het reduceren van de milieu-impact van de producten die ze produceren en verkopen.

Het consortium wil afval (en milieu-impact in zijn totaliteit) proactief vermijden. Dit kan onder meer via eco design. Hiertoe moeten commerciële- en beleidsinitiatieven samensporen. Er is dus nood aan een ambitieus productbeleid in eigen land, op Europees en op globaal niveau.

Zo vindt het consortium dat de overheid een kader moet ontwikkelen dat:

  • bedrijven toelaat om de milieu-impact van hun producten gemakkelijker in te schatten
  • de ontwikkeling van bedrijfs- en industrieel afval in kaart brengt en desnoods via sectoriële overeenkomsten afremt
  • werkt aan verbeterde productstandaarden (via Europese wetgeving)
  • ecodesign initiatieven binnen en buiten Europa aanmoedigt

De bedrijven willen niet dat de keuzelast van het duurzaam aankopen bij de consument wordt gelegd. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk zijn voor het consequent aanbieden van steeds duurzamere producten. De overheid kan en dient hiervoor het kader te voorzien.

Het Vlaamse afvalbeleid zou een goede springplank moeten bieden ook bij ons een gelijkaardig initiatief op te starten. Hoe meer landen of regio’s hier Europees voor pleiten, hoe groter de kans dat dit ook op Europees niveau wordt opgepikt.