Hedwigepolder (nog niet) onder water – Scheldeverdrag (nog niet) gered?

De Nederlandse regering besloot vorige vrijdag dat de ontpoldering van de Hedwigepolder 'onontkoombaar' was. Daarmee is een belangrijk obstakel weggenomen in de uitvoering van de Scheldeverdragen, maar zijn niet alle problemen opgelost.

In Nederland blijft men talmen met de invulling van de andere 300 ha ' estuariene natuur' die in het verdrag zijn bepaald. De invulling daarvan zal naar verwachting mee bepalen in hoeverre de Nederlandse natuurverenigingen hun beroep tegen de verdieping willen intrekken. De provincie Zeeland heeft de regie in handen, maar loopt niet bepaald over van ambitie.

Ook met de ontpoldering zijn we nog niet rond. De eigenaar van de polder (de Cloedt, Vlaming én baggeraar) heeft immers aangekondigd om, nadat hij al juridische procedures heeft lopen tegen de verdieping, ook juridisch verzet te zullen aantekenen tegen de ontpoldering.

De beslissing van de Nederlandse regering is dus een belangrijke, maar zeker niet de laatste stap in de uitvoering van de Scheldeverdragen. wim.van.gils [at] bblv.be ( )

Waterkwaliteit