Heel wat bezwaren bij afbakening stedelijk gebied Brugge

Bond Beter Leefmilieu en diverse verenigingen uit de regio (WMF, JNM, Natuurpunt-afdelingen, Witte Pion,…) dienden bezwaren in bij het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het stedelijk gebied Brugge. De afbakening van stedelijke gebieden is bedoeld om steden een extra impuls te geven, door ruimte te voorzien voor nieuwe woningen, economische activiteiten te ontwikkelen in de stad, extra groen in de stad te voorzien, … Daardoor kan de druk op open ruimte rond de steden verminderen. Het RUP moet daarmee uitvoering geven aan de doelstelling ‘open en stedelijk Vlaanderen’ van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Maar het nieuwe Brugse RUP schiet aan deze doelstellingen voorbij.

De kernstad zelf is een witte vlek op het plan. De kansen om de grote leegstand van terreinen en gebouwen in de stad aan te pakken en het stedelijk beleid een extra impuls te geven, blijven liggen. In de periferie van de stad of in verder afgelegen randgemeenten zoals Jabbeke, Sijsele, Oostkamp of Zedelgem komen nieuw te ontwikkelen woongebieden. Het voorzien van talrijke nieuwe bouwgronden zal de verstedelijking van de groene stadsrand verder in de hand werken, met  bijkomende verkeersstromen naar de stad als gevolg.

Ook tegen de inplanting van het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge, gecombineerd met kantoren en winkels werden heel wat bezwaren ingediend. Voor deze inplanting in het zgn. Chartreusegebied, buiten de stad en vlak naast de autosnelweg wordt opnieuw groene ruimte in de stadsrand opgeofferd. Ook hier hetzelfde scenario: meer autoverkeer en de stad dreigt verder te verzwakken. Volgens een onderzoek in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester is het perfect mogelijk om het bestaande Jan Breydelstadion op te waarderen en uit te bouwen tot 40.000 zitplaatsen. De bouwmeester ziet ook mogelijkheid tot combinaties met commerciële activiteiten. De integratie in het stedelijk gebied maakt het mogelijk om de opwaardering van het stadion te gebruiken als hefboom voor een bredere stedelijke vernieuwing. Maar tot nu toe maakt onze regering een andere keuze. En zo zien we een steeds verdere verloedering van zowel onze stadskernen als onze open ruimte.

Ook tegen de inplanting van het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge, gecombineerd met kantoren en winkels werden heel wat bezwaren ingediend. Voor deze inplanting in het zgn. Chartreusegebied, buiten de stad en vlak naast de autosnelweg wordt opnieuw groene ruimte in de stadsrand opgeofferd. Ook hier hetzelfde scenario: meer autoverkeer en de stad dreigt verder te verzwakken. Volgens een onderzoek in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester is het perfect mogelijk om het bestaande Jan Breydelstadion op te waarderen en uit te bouwen tot 40.000 zitplaatsen. De bouwmeester ziet ook mogelijkheid tot combinaties met commerciële activiteiten. De integratie in het stedelijk gebied maakt het mogelijk om de opwaardering van het stadion te gebruiken als hefboom voor een bredere stedelijke vernieuwing. Maar tot nu toe maakt onze regering een andere keuze. En zo zien we een steeds verdere verloedering van zowel onze stadskernen als onze open ruimte.

 

Duurzaam bouwen en wonen