Hernieuwbare energie groeit sneller dan fossiele energie en kernenergie

Een snellere uitbouw van hernieuwbare energie is de meest haalbare manier om de CO2-uitstoot te verminderen en een catastrofale klimaatverandering te vermijden. Dat is de boodschap van een nieuw rapport van het Internationaal agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA).

Het REthinking Energy rapport houdt de wereldwijde transitie naar een duurzaam energiesysteem tegen het licht. Het agentschap toont aan dat hernieuwbare energie zeer snel groeit. Vorig jaar groeide hernieuwbare energie zelfs sterker dan steenkool, gas, kernenergie en olie.  ​

Het goede nieuws is ook dat hernieuwbare energie jaar na jaar goedkoper wordt. We lijken dan ook in een nieuwe fase van het energiebeleid aanbeland. Nu hernieuwbare energie “mainstream” is, bestaat de uitdaging niet meer uit hoe we hernieuwbare energie op een redelijke kost kunnen integreren. De vraag is vooral hoe we die integratie het best financieren en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de uitbouw van hernieuwbare energie veel sneller gebeurt. Dit is immers nodig om gevaarlijke klimaatverandering af te wenden. 

Na het Internationaal energieagentschap zegt nu ook het IRENA dat het beleid hier een enorme verantwoordelijkheid heeft. Beleidsmakers moeten zekerheid bieden op de lange termijn en duidelijk maken dat hernieuwbare energie moet blijven groeien. Daarnaast moeten de wereldwijde subsidies voor fossiele brandstoffen afgeschaft worden en moet een sterk en flexibel elektriciteitsnet uitgebouwd worden. Maar het IRENA kijkt ook naar de traditionele elektriciteitsbedrijven: ook zij moeten hun businessmodellen aanpassen aan de veranderende realiteit. De energiesector, die ooit in handen was van een paar grote energiebedrijven, wordt nu immers meer en meer gedecentraliseerd. Zo is in Duitsland bijna de helft van hernieuwbare energie in handen van huishoudens en boeren. Slechts 12% van de energieproductie is er in handen van de traditionele energiebedrijven. 

Volgens IRENA zal de energietransformatie een impact hebben op elk aspect van onze samenleving. Meer nog, het agentschap ziet hierin de kiemen voor een nieuwe industriële revolutie. Een systeem gebaseerd op hernieuwbare energie zorgt immers voor een verhoogde toegang tot energie, een gezondere en veiligere energievoorziening, meer jobs, minder luchtvervuiling en CO2 uitstoot. Het agentschap trekt de parallel met de omschakeling van een vast telefoonnetwerk naar de mobiele telefonie: veel landen hebben nu de mogelijkheid om het “traditionele” model over te slaan en meteen over te stappen op een flexibel systeem van hernieuwbare energie. 

Windenergie Desinvestering uit fossiele energie