Hernieuwbare energie verlaagt Europese CO2-uitstoot

Dankzij de groei van hernieuwbare energie ligt de huidige broeikasgasuitstoot en het fossiele brandstofgebruik in Europa 7% lager (dan zonder deze energiebron het geval zou ijn geweest). In België zorgde hernieuwbare energie zelfs voor 8% minder CO2. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van het Europees Milieuagentschap “Renewable energy in Europe – approximated recent growth and knock-on effects”.

Hernieuwbare energie zorgt ook voor een verhoogde energiezekerheid, aldus het rapport. Het aandeel hernieuwbare energie groeide van 8,7 % in 2005 tot 14,9% van het Europese verbruik in 2013. Hiermee zit Europa op koers om haar doelstelling van 20% hernieuwbare energie tegen 2020 te halen.

België moet tandje bijsteken

In België was 7,4% van onze energie in 2013 hernieuwbaar. Om de Belgische doelstelling van 13% hernieuwbare energie tegen 2020 te halen, moet het aandeel hernieuwbare energie dus nog bijna verdubbelen. Het Europees Milieuagentschap waarschuwde in een eerder rapport daarom al dat België een tandje zal moeten bijsteken, wil ze de doelen kunnen halen. Uit het recente EMA rapport blijkt nu dat dit ons ook op het vlak van CO2-uitstoot geen windeieren zal leggen.

Windenergie Klimaatbeleid