Hernieuwbare energie verslaat fossiele brandstoffen

Hernieuwbare energie heeft de wind in de zeilen. Volgens experts is het niet meer de vraag óf we wereldwijd de omslag gaan maken naar hernieuwbare energie, maar hoe lang dat nog zal duren. Het jaar 2013 werd gekenmerkt door een kantelpunt in het energiesysteem, meldt Bloomberg New Energy Finance.

Zonnestroom belangrijkste energiebron

Wereldwijd werden meer zonnepanelen en windmolens geïnstalleerd dan olie-, gas- en steenkoolcentrales tezamen. De capaciteit hernieuwbare energie breidde uit met 143 gigawatt. Dat is net iets meer dan de 141 gigawatt die komt van de verbranding van fossiele brandstoffen.

Dit is nog maar het begin van de race. In 2030 zal die trend zich verder zetten en verviervoudigt de uitbouw van hernieuwbare energie. Zonnestroom zal tegen 2050 de belangrijkste energiebron zijn, zo voorspelt het Internationaal Energieagentschap.

Tandje bij

Desalniettemin zijn er nog heel wat meer investeringen in hernieuwbare energie nodig. De onderstaande grafiek geeft het verschil weer tussen huidige en noodzakelijke investeringen. Die zijn nodig om gevaarlijke klimaatopwarming (gekenmerkt door de 2-graden-Celsius-grens), te voorkomen. De blauwe balkjes geven aan hoeveel er moet geïnvesteerd worden. De rode balkjes duiden op de huidige investeringen.

Bron: Bloomberg New Energy Finance

Windenergie