Hervorming Belasting op in verkeer stelling

Op 18 november stelde minister Schauvliege de hervorming van de Belasting op in verkeer stelling (BIV) voor. “Bond Beter Leefmilieu vindt het goed dat de BIV hervormd wordt op basis van milieukenmerken. Maar in de concrete uitwerking is er heel wat misgelopen. De sturing richting zuinige wagens is beperkt in het grootste deel van de markt. De hervorming zal ook geen rem zetten op de schadelijke verdieseling. Diesel voertuigen tot en met de recente EURO 5 wagens stootten te veel stikstofoxiden uit, en zijn een van de belangrijkste oorzaken van de te hoge concentraties vervuiling in de lucht. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de BIV hervorming niet wordt aangegrepen om de verdieseling tegen te gaan,” zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.

Dieselgate