Het lelijkste land is er niet mooier op geworden | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Het lelijkste land is er niet mooier op geworden

Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

woensdag 15 december 2010

“Het zou onverantwoord zijn verder aan te sturen op individuele bouw, zoals de meeste politieke groeperingen thans doen. Gezien de snelle stijging der wooneisen - dus het uitzwermen naar buiten - en de uitbreiding van het individuele autobezit, duurt het geen tien jaar meer of ons hele land is één afzichtelijk voorgeborchte waar de natuur en open ruimte zoekende bouwers er in gelukt zullen zijn alle natuur afdoend en definitief te vernietigen. Er passen hier geen halve maatregelen. Wij moeten de grond zoveel mogelijk vrijhouden, wij zijn met velen op een klein terrein.”

Architect Renaat Braem had al in jaren zestig door dat het helemaal verkeerd liep met de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Honderd jaar na de geboorte van Renaat Braem vindt in De Singel tot 9 januari een tentoonstelling plaats over zijn bouwwerken, zoals Het Kiel of de politietoren in Antwerpen. Onlangs werd ook zijn boek “Het lelijkste land ter wereld” heruitgegeven door ASP editions, de uitgever die ook “Vlaanderen in de knoop” op de markt bracht, het boek van BBL-medewerker Erik Grietens. Dat was voor journalist Bart Biesbrouck een goede aanleiding om na te gaan of het verhaal en de voorstellen van Renaat Braem vandaag nog steeds actueel zijn. Lees het volledige interview met Erik Grietens op Apache.be.