Het plezier van samen strijden voor de goede zaak | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Het plezier van samen strijden voor de goede zaak

Climate Express is een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. Politiek ongebonden streven ze naar een daadkrachtige en solidaire aanpak van het klimaatprobleem. Nu wereldleiders zich geëngageerd hebben in het Akkoord van Parijs, zet Climate Express druk op de Belgische regeringen om de daad bij het woord te voegen. Die druk willen ze vooral samen opvoeren, met zoveel mogelijk mensen. Pieter Becuwe werkt professioneel als bewegingscoach bij Natuurpunt, maar klust als vrijwilliger mee aan het traject van Climate Express. Hij neemt je mee in zijn engagement en drijfveren.

Climate Express is een vrijwilligersorganisatie die, op een wervende manier, mensen mobiliseert om actie te voeren voor een wereld met sociale rechtvaardigheid, in balans met de draagkracht van de aarde. Door originele, vernieuwende acties uit te denken wil Climate Express zoveel mogelijk mensen sensibiliseren én prikkelen om mee te doen. De organisatie wil een brede klimaatbeweging op gang brengen om zo een impact te hebben op de politiek.

1. Wat is je vroegste milieuherinnering?

Dat moeten de kriebelbeestjes in mijn ouderlijke tuin geweest zijn. Ik kon me uren vergapen aan wonderlijke schepseltjes zoals bijen en mieren. Daar, in die staat van verwondering, is wellicht de kiem gelegd voor mijn toekomstige engagement.

2. Wat is jouw favoriete plek?

Natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen in Gent. Wekelijks werk ik er twee dagen voor Natuurpunt, vanuit het gebouw De Stek. Tijdens de middag gaan we met de collega's onze boterhammen opeten in de kijkhut. De Bourgoyen-Ossemeersen ondergaan bijna dagelijks een metamorfose. Magistraal!

3. Wanneer deed je voor het laatst iets voor het klimaat, en wat?

Afgelopen week nog, in het voorbereiden van de najaarsacties van Climate Express en op de fiets tijdens de viering van 20 jaar Critical Mass in Brussel. 

4. Wat beschouw je zelf als je meest geslaagde actie?

De klimaatmars in Oostende in december 2015. Die kwam niet zonder bloed, zweet en tranen tot stand. Het was een ongelooflijke opkikker om te zien dat 14.000 mensen afzakten naar Oostende voor een originele en energieke manifestatie op de dijk. Tijdens een betoging kunnen turen naar de zee is een vrij unieke aangelegenheid.

5. Welke milieu-organisatie buiten de jouwe, heeft je het meest geïnspireerd het voorbije jaar?

Greenpeace. Het afgelopen jaar ging de organisatie gewaagde acties niet uit de weg. Ik denk aan de actie tegen KBC, die ertoe leidde dat de bank haar financiering van steenkoolmijnen- en centrales stopzette, of aan de schoolpoortacties van ouders en hun kroost tegen luchtvervuiling, waar Greenpeace mee ruchtbaarheid aan gaf.

6. Hoe overtuig jij mensen van de goede zaak? 

Vooral door te doen, door plezier te vinden in het samen strijden voor de goede zaak. Als mensen overtuigd zijn dat ze samen het verschil kunnen maken, kan het verschil ook daadwerkelijk gemaakt worden.

7. Welke goede raad zou je graag nog meegeven aan andere mensen in de milieubeweging?

Ik geloof dat we als milieubeweging de wind in de zeilen hebben. Het draagvlak voor milieu en natuur groeit zienderogen. We zijn in staat om overwinningen te behalen en het tij te keren. Wees daarbij realistisch, maar straal ook optimisme en zelfvertrouwen uit.

 

Meer over

Ontvang Link

  • Maandelijks tips voor al wie lokaal actief is voor een beter milieu


Andere nieuwsbrieven van BBL