Het sedimentvangplan: goedkoper dweilen met de kraan open

De waterbeheerders in Vlaanderen zetten verder in op de ontwikkeling van het sedimentvangplan. Via de bouw van sedimentvangen wil men de kosten voor het ruimen van waterlopen reduceren. Bond Beter Leefmilieu uitte eerder al kritiek op dit plan: het is niet brongericht, de kostenefficiëntie is niet bekeken en het plan focust op een beperkt deel van het watersysteem (namelijk het stuk dat in beheer is bij VMM). In de discussie bleek dat men de komende maanden alvast alle onbevaarbare waterlopen in de oefening wil betrekken om zo tegemoet te komen aan het derde punt. Verder is duidelijk dat VMM zich realiseert dat de echte oplossing in een erosiebeleid moet worden gezocht. Vandaag is er echter geen enkel effect te zien van het beleid op de hoeveelheid sediment in de waterlopen (dat verrast niet echt, volgens MIRA-T is het effect van het huidige erosiebeleid erg klein ), en dus opteert men ervoor om te dweilen met de dweilen die men heeft.

BBL heeft begrip voor de situatie van de waterbeheerders op het terrein, maar vindt toch dat deze aanpak niet te verdedigen is binnen het integraal waterbeleid. Het is bijzonder verontrustend dat de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de minister bevoegd voor integraal waterbeleid hier geen duidelijke lijnen uitzetten.

Waterkwaliteit