Het weer zit tegen, het fijn stof neemt toe

Heel vorige week was de luchtkwaliteit slecht. Vooral in begin van de week was onze lucht ongezond. Op maandag en dinsdag werd de daggrens voor fijn stof op alle meetposten overschreden. Ook in de meer landelijke gebieden, waar de situatie doorgaans beter is dan in de steden en rond havengebieden, gingen de fijnstofmeters zwaar in het rood. Dat wijst er op dat de afgelopen dagen de achtergrondconcentraties stegen, door vervuiling uit het buitenland. Dat is een gevolg van de toestroom van continentale lucht, die vanuit het (noord)oosten België komt binnengewaaid.

'Lucht die van over het continent komt, is altijd meer vervuild. In combinatie met de eigen emissies door verkeer, huishoudens, industrie en landbouw zorgt dit nu voor verhoogde fijn stof concentraties in de lucht', aldus Frans Fierens van Ircel. Op deze Europese kaart van Ircel kan je duidelijk zien hoe een fijnstofwolk vanuit  noordoostelijke richting (Duitsland, Polen,…) ons land kwam binnengewaaid: klik hier (vervolgens doorklikken via ‘volgende uur’).

Deze grensoverschrijdende luchtvervuiling toont duidelijk de noodzaak van een Europese aanpak van het fijnstofprobleem aan. Vlaanderen moet in Europees opzicht trouwens een tand bijsteken. Wij zijn immers een netto-exporteur van fijn stof: we voeren meer fijn stof uit naar het buitenland, dan we binnenkrijgen uit andere landen.

Luchtkwaliteit