Hey grote mensen, luister eens naar de jongeren

In zijn advies over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen pleit de Vlaamse Jeugdraad voor een snellere betonstop. Een betonstop in 2040 is hopeloos te laat, volgens de Jeugdraad: stoppen met het volbouwen van open ruimte mag niet doorgeschoven worden naar de volgende generatie. Volwassenen moeten nu al zuinig omspringen met onze schaarse ruimte, want kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om buiten te spelen en met vrienden op te trekken. 

Volwassenen, neem jullie verantwoordelijkheid

Volgens de Vlaamse Jeugdraad is Vlaanderen nu al te sterk volgebouwd en versnipperd. Ook voor het klimaat en de biodiversiteit is snellere actie nodig. Laat de verdere inname van onze schaarse open ruimte dus niet nog decennia voortgaan. Ook aan een tempo van 3 hectare per dag vanaf 2025 - zoals het Witboek voor het Beleidsplan voorschrijft - zal er tegen 2040 niet veel open ruimte meer over zijn. De Jeugdraad verwacht dat ook de volwassenen van nu hun verantwoordelijkheid nemen en deze moeilijke beslissing niet op de lange baan schuiven.

Maak van elke wijk een topomgeving voor kinderen

"De Jeugdraad vraagt om elk dorp, elke buurt en elke wijk te transformeren in een topomgeving voor kinderen en jongeren"

De Jeugdraad vraagt om elk dorp, elke buurt en elke wijk te transformeren in een topomgeving voor kinderen en jongeren. Kinderen willen rust, weinig auto’s en geen lawaai, veel groen en natuur in de buurt, maar tegelijkertijd ook nabijheid van school, stads- of dorpskern en vrijetijdsvoorzieningen. Ze willen de mogelijkheid om te voet, met de fiets of het openbaar vervoer overal naartoe te kunnen gaan. De nabijheid van vrienden, een gezellige buurt en een mooie omgeving vinden ze ook belangrijk. Een tuin is daarvoor niet voldoende, “want in de tuin kom je niemand tegen”, vinden ze. 

Mixen van functies

De Vlaamse Jeugdraad is een groot voorstander van een sterkere verweving van functies, om zo de schaarse ruimte optimaal te gebruiken. Daar liggen heel wat kansen om ruimte te voorzien voor kinderen en jongeren. 

Inspirerende voorbeelden zijn de Circusplaneet in een leegstaande kerk in Gent, of Youth on Top, een jongerenzaal op het dak van het Entrepot in Leuven. Ook in het openstellen en vergroenen van schoolinfrastructuur en speelplaatsen zitten grote kansen voor de natuur én voor kinderen en jongeren. Of wat te denken van logistieke knooppunten, met hun uitgestrekte parkings en gebouwen van maar één bouwlaag? Door sportvelden op het dak te voorzien, kunnen we ruimteverspilling tegengaan. En wordt een snelle betonstop mogelijk. 

Bouwshift Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer over Bouwshift, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen