Hoe klimaatvriendelijk wordt de Europese meerjarenbegroting? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Hoe klimaatvriendelijk wordt de Europese meerjarenbegroting?

Benjamin Clarysse
BUND Bundesverband

De Europese Commissie werkt aan de nieuwe langetermijnbegroting van de Europese Unie voor de periode na 2020. Die begroting legt de grote lijnen en de maximumbedragen vast voor alle activiteiten, om de jaarlijkse algemene begrotingen te stroomlijnen. Een netwerk van lidstaten, waaronder België, vraagt Europa om haar budget in overeenstemming te brengen met de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs.

Budget in overeenstemming met klimaatambitie

De Europese Commissie werkt aan de nieuwe langetermijnbegroting van de Europese Unie voor de periode na 2020, het zogenaamde Multi-Annual Financial Framework (MFF).

De Green Growth Group, een informeel netwerk van 14 lidstaten waaronder België, riep deze week op om het meerjarenbudget in overeenstemming te brengen met de klimaatambities van de EU. De lidstaten vragen niet alleen om, zoals in de voorbije periode, 20% van het budget in te zetten voor klimaatgerelateerde doeleinden, ze willen ook dat het resterende deel van het budget coherent is met de transitie naar een koolstofarme samenleving. De investeringen moeten transparanter worden en het resultaat moet duidelijk aantoonbaar zijn. Subsidies die niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het Parijsakkoord, hebben geen plaats meer in het toekomstige EU-budget. De groep vraagt ook om de investeringen in duurzame landbouw, infrastructuurprojecten, regionale ontwikkeling en klimaatinnovatie op te trekken.

Straffe taal

Straffe taal dus. Zeker aangezien de Europese Commissie eerder dit jaar nog een reeks fel bekritiseerde investeringen in aardgasinfrastructuur voorstelde. Hopelijk komt de boodschap goed aan en presenteert de Europese Commissie een meerjarenbudget dat helemaal in lijn ligt met het Parijsakkoord.

> Lees de verklaring van de Green Growth Group

Benjamin Clarysse

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Energie

Bio-ingenieur Benjamin Clarysse pleit niet alleen voor een ambitieuzer renovatiebeleid, maar wijst ook de weg naar een fossielvrije verwarming. Een adres voor vragen over warmtenetten, warmtepompen en waterstof.

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit