Hoge nitraatvervuiling in Vlaamse wateren

Vlaanderen behoort nog steeds tot de Europese regio’s met de hoogste nitraatvervuiling in het oppervlakte- en grondwater. Dat staat te lezen in het vierjaarlijkse rapport van de Europese Commissie over de implementatie van de nitraatrichtlijn in de periode 2004-2007. We kampen nog steeds met een erg zware nutriëntendruk vanuit de veeteelt, en dat laat zich voelen in de waterkwaliteit. Zowel in het grondwater als in het oppervlaktewater worden nog te vaak nitraatconcentraties boven de norm gemeten.

De Europese nitraatrichtlijn heeft tot doel de nitraatvervuiling door bemesting in de landbouw te verminderen. In Vlaanderen is deze richtlijn uitgewerkt in het Mestactieplan (MAP). In de bestudeerde periode was het MAP II van kracht. Sinds eind 2007 geldt het MAP III, dat eind dit jaar afloopt. Metingen duiden erop dat met het MAP III voorzichtige vooruitgang wordt geboekt wat betreft nitraat in oppervlaktewater. De grondwaterkwaliteit verbetert echter (nog) niet. Wil Vlaanderen haar waterkwaliteit binnen afzienbare tijd op een aanvaardbaar niveau brengen, dan zal het volgende MAP (MAP IV) nog een paar tandjes moeten bijsteken.

Waterkwaliteit