Honderd procent hernieuwbare energie in 2050

Vorige week stelden Greenpeace en de European Renewable Energy Council (EREC), in het bijzijn van Europees Commissaris voor Energie Günther Oettinger, de nieuwe Energy [R]evolution voor. Deze studie tekent een toekomst met 100% groene energie uit voor Europa.

De studie, die uitgevoerd werd door het gerenommeerde Duits Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart (DLR), bewijst dat tegen 2050 niet minder dan 97% van Europa's elektriciteit en 92% van haar totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen kan komen. Hierdoor zal Europa 95% minder CO2 uitstoten. Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot wat het huidige Europese beleid doet uitschijnen, hiervoor geen CCS (Carbon Capture and Storage) of kernenergie nodig is.

Evolueren naar 100%  hernieuwbare energie tegen 2050 is niet alleen een goede zaak voor het klimaat, ook de economie vaart er wel bij. Door te investeren in hernieuwbare energiebronnen worden er honderdduizenden nieuwe jobs gecreëerd. Bovendien zorgt een verminderde afhankelijkheid van fossiele energiebronnen voor energiezekerheid. De investeringen nodig voor de energierevolutie worden ruimschoots gecompenseerd door een lagere factuur voor fossiele brandstoffen. Over de gehele periode tot 2050 bedraagt de netto besparing jaarlijks zelfs 19 miljard euro.

Europa bezint zich nog volop over haar visie op energie en economie in 2050. Ondertussen worden we door landen zoals China voorbijgestoken op het vlak van installatie van hernieuwbare energie. De Energy [R]evolution toont aan dat Europa haar leiderspositie kan heroveren op voorwaarde dat ze volop inzet op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie binnen een slim energienet. Greenpeace en EREC dringen daarom aan op een studie van de Europese Commissie die de voordelen en de haalbaarheid van een toekomst met 100% hernieuwbare energie in kaart brengt.

Bij de voorstelling van de Energie [R]evolution-studie erkende Europees energiecommissaris Oettinger alvast dat 100% hernieuwbare energie in 2050 technisch en economisch perfect haalbaar is. Hiervoor zal ons beleid wel dringend een tandje bij moeten steken want de politieke wil voor een echt duurzame energietoekomst ontbreekt voorlopig nog.

Windenergie