Hoog tijd voor het mobiliteitsbudget

Woensdag (28/10) lanceerde Groen een nieuw, omvattend voorstel over een mobiliteitsbudget. Goed dat ze het sluimerend debat nieuw leven in blazen.
Daar waar een eerder voorstel van CD&V (eind 2013 ingediend door Kamerlid Van den Bergh) het mobiliteitsbudget naast de bedrijfswagen plaatst, lijkt het voorstel van Groen in te zetten op een meer fundamentele hervorming van het fiscaal stelsel. Men vertrekt terecht vanuit de afbouw van het scheefgetrokken gunstregime voor salariswagens.

Auto ontraden

Kort samengevat pleit Groen in zijn voorstel voor een budget in de vorm van een flexibel belastingkrediet. Zo krijgen alle werknemers “meer loon én vooral meer vrijheid om zelf te beslissen hoe ze naar het werk gaan”. Fietsers krijgen een bonus. Afhankelijk van de afstand tot het werk, kan het budget dat de partij voor ogen heeft oplopen van 700 tot 2.780 euro per jaar. Wat overblijft na de vervoersonkosten, mag je houden.

Heeft u ook de budgetsimulator getest? Het voorstel klinkt in ieder geval interessant:  salariswagens wegwerken, fietsen promoten en mensen bewuste keuzes laten maken bij woon-werk verplaatsingen.

Tegen de files

Het voorstel vertrekt terecht vanuit de doelstelling om het ontspoorde systeem van verloning via salariswagens recht te trekken. Mensen uitbetalen in auto’s en diesel is totaal verkeerd. Daar is iedereen het intussen over eens. Het aandeel van bedrijfswagens in onze dagelijkse files is immens groot. Bovendien bestaat zo’n 80% van het bedrijfswagenpark uit dieselwagens, die bijdragen tot een veel te hoge en schadelijke NOx-concentratie in onze lucht. Het fiscaal voordeel, dat overdadig autogebruik stimuleert, moet worden weggewerkt. BBL wil dat het systeem van salariswagens verdwijnt en dat loon wordt uitgekeerd in euro's. Een mobiliteitsbudget moet wagengebruik ontraden en een stimulans inhouden om de woon-werkafstand te beperken.

Ingewikkeld plaatje

In het voorstel van Groen wil men daarom de staatssteun aan bedrijfswagens, die momenteel 1.2% van het bbp zou bedragen, terugschroeven tot 0.9% (Duits niveau). Het vrijgekomen budget voegt men samen met de gelden die momenteel bestemd zijn voor het bekostigen van abonnementen voor trein en bus, kilometer- en fietsvergoedingen. De bekomen 4,1 miljard euro zou men gebruiken om het mobiliteitsbudget voor elke werknemer te realiseren.

Een eenvoudige voorstelling van een ingewikkeld plaatje. Enkele eerste bedenkingen alvast: waarom vertrekt men van die 0.9% en stelt men geen ambitieuzer doel? Stuurt de Groen-toepassing voldoende weg van (overbodige) verplaatsingen? Is er een effectieve stimulans voorzien om dichter bij het werk te gaan wonen of bij de eigen woonst te werken? Welke bijkomende maatregelen zijn nodig/mogelijk om werknemers effectief de meest duurzame keuze te laten maken?

Hierover binnenkort graag en ongetwijfeld meer.

> Het volledige voorstel van Groen

Mobiliteitsbudget