Huizen lekken massaal energie | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Huizen lekken massaal energie

Sara Van Dyck

vrijdag 2 oktober 2015

Een ambitieus renovatiebeleid is een absolute noodzaak. Dat bevestigen nieuwe cijfers van het Vlaams Energieagentschap (VEA) en het Steunpunt Wonen. Een vijfde van de huizen heeft nog steeds geen dakisolatie. Minder dan de helft heeft muurisolatie. Slechts een derde van de gezinnen wandelt in huis op een geïsoleerde vloer. Het nieuwe Renovatiepact is dan wel een feit, maar om het tij echt te keren moeten we een versnelling hoger schakelen: naar wijkrenovaties en advies op maat, om te beginnen.

Vooruit met de geit

Het aantal premies voor isolerende werken viel de voorbije jaren sterk terug. Als we aan het huidige tempo voortdoen, duurt het nog 18 jaar voor alle daken geïsoleerd zijn. Voor muurisolatie ziet het er nog veel slechter uit. Zonder extra inspanningen vraagt het nog 50 jaar voor alle woningen van muurisolatie zijn voorzien. Een bevraging bij duizend gezinnen leert dat meer dan de helft de komende jaren geen isolatiewerken plant.

De doelstelling om alle huizen tegen 2020 van dakisolatie, hoogrendementsglas en een energiezuinige ketel te voorzien, halen we niet. Vandaag voldoet slechts 58 procent. In het gloednieuwe Renovatiepact stelt minister Turtelboom dat alle huizen tegen 2050 grondig gerenoveerd moeten zijn. Die langetermijndoelstelling lijkt helemaal ver af.

Maatwerk nodig

Uit een uitgebreide analyse van het Steunpunt Wonen leren we dat we nog het meeste werk hebben met onze oude huizen. Huurwoningen doen het ook veel slechter dan woningen waar de bewoner eigenaar is. Bovendien zien we dat socio-economisch kwetsbare gezinnen veel minder hun weg vinden naar financiële steun. Idem voor deze doelgroep en hernieuwbare energie. Maatwerk is dus broodnodig.

Hogere versnelling

Een versnelling van het renovatiebeleid dringt zich op. Zonder bijkomende maatregelen halen we de CO2-doelstellingen niet. Een inhaaloperatie voor energierenovaties moet zorgen voor een betaalbare energiefactuur en een comfortabele woning voor iedereen. Het Renovatiepact moet daarvoor de motor zijn. De doelstelling van dit pact is om alle huizen tegen 2050 bijna geen energie meer te laten verbruiken.

Hoe kunnen we die doelstelling echt halen? In de eerste plaats door hele wijken samen onder handen te nemen. Daarnaast hebben we nood aan een slim ondersteuningsbeleid met advies en begeleiding op maat. En tegelijk mogen we er ook niet voor terugdeinzen om op termijn ook voor bestaande huizen energieprestatie-eisen op te leggen.

We schreven een opiniestuk over het Renovatiepact, dat op 19 september in Het Belang van Limburg verscheen. U kunt het artikel hier raadplegen.