IEA: ‘2016 is kantelpunt naar hernieuwbaar, maar vraag naar olie blijft stijgen’

Naar jaarlijkse tradities werpt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een blik op de toekomst van het energiesysteem. Dit jaar staat het Akkoord van Parijs centraal in de analyse. Volgens de specialisten is er een nieuw tijdperk aangebroken voor hernieuwbare energie. Hernieuwbare elektriciteit is volop de markt aan het veroveren. Nu is het tijd voor hernieuwbare warmte en transport. Maar toch zal wereldwijd de vraag naar olie blijven stijgen. De conclusie is dan ook dat richtinggevend beleid belangrijk blijft, met name in de transportsector.

Twee scenario’s

Het rapport ‘World Energy Outlook 2016’ stelt twee scenario’s voorop. Het Parijs-scenario veronderstelt dat alle landen hun klimaatbeloftes nakomen. In dat scenario voorspelt het IEA dat tegen 2040 60% van de geproduceerde energie wereldwijd uit hernieuwbare energie komt. Het tweede scenario gaat uit van ongewijzigd beleid, het zogenaamde ‘business as usual’-scenario. Daar strandt de sector op een aandeel van 37%.

Warmte en transport aan de beurt

Alvorens de toekomst te voorspellen, kijken de auteurs terug op de afgelopen ontwikkelingen. Hernieuwbare elektriciteit heeft een forse stijging gekend dankzij wereldwijde politieke ondersteuning. Ook de prijs per opgewekte kWh zonne- of windstroom daalde fors. Nu is het de beurt aan de ontwikkeling van hernieuwbare warmte en transport. In die twee sectoren ook volop kiezen voor hernieuwbaar zorgt voor de nodige verminderingen van CO2-uitstoot.

Deze ontwikkelingen zijn mogelijk, zo beargumenteert het Agentschap door een verdere daling van de kosten per kWh. Daarnaast kan sterk beleid de ontwikkeling van het energiesysteem de juiste richting uit sturen. Tot slot is optimalisering van het elektriciteitsnet tot een slim en flexibel net essentieel om hernieuwbare energie optimaal te integreren.

Transport doet olievraag stijgen

Toch blijft de vraag naar olie tot 2040 stijgen, zo luiden de voorspellingen. Dat komt voornamelijk door de groei van vrachtvervoer, lucht- en scheepvaart en in de chemische sector waar olie wordt gebruikt als grondstof.

Om deze groei zo snel mogelijk om te buigen naar een daling, stelt het Agentschap een reeks mogelijke beleidsmaatregelen voor waaronder elektrificatie en verder onderzoek naar biomassa als grondstof voor de industrie.

Gedeeld elektrisch vervoer

"Elektrificatie van het vervoer is een belangrijke evolutie die het beleid kan versnellen. "

Elektrificatie van het vervoer is een belangrijke evolutie die het beleid kan versnellen. Met ‘business as usual’ stijgt het aantal elektrische wagens tot 150 miljoen in 2040. In het Parijs-scenario loopt dat cijfer op tot 700 miljoen. 

Die cijfers zijn enorm. Daarom pleiten we bij Bond Beter Leefmilieu niet voor de loutere vervanging van wagens op diesel, benzine en aardgas door elektrische varianten. Ook elektrische wagens moeten we optimaal gebruiken. Daarom is het faciliteren van autodelen en ritdelen zo belangrijk.

Desinvestering uit fossiele energie

Meer over Desinvestering uit fossiele energie