Iedereen wil renovatiepremie hervormen, maar wie legt eerste steen? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Iedereen wil renovatiepremie hervormen, maar wie legt eerste steen?

Benjamin Clarysse

N-VA wil het systeem van renovatiepremies hervormen. De partij krijgt hierin steun van de netbeheerders en het Vlaams Energieagentschap (VEA). Allen zijn ze het erover eens dat het premiesysteem veel eenvoudiger moet. Momenteel zijn er te veel verschillende premies met elk hun eigen regeltjes. Bond Beter Leefmilieu is blij met de aanzet en hoopt dat ze heel wat Vlamingen kan aanzetten om te renoveren.

Verbouwer loopt verloren

In november 2017 lanceerde Vlaams parlementslid voor N-VA Jelle Engelbosch een conceptnota. Zijn boodschap? Het premiesysteem voor de renovatie van woningen moet hervormd worden. Op 18 januari werd de nota besproken in de Commissie Wonen en kregen netbeheerders Eandis en Infrax en het Vlaams Energieagentschap (VEA) de kans om bijkomende toelichting te geven over de werking van de verschillende premies. Wat bleek? Iedereen was het er roerend over eens dat het kluwen van premies en instanties die premies uitkeren, ontward moet worden. Want de verbouwer loopt verloren.

Voor de renoveerder in Vlaanderen zijn er heel wat premies beschikbaar. Je hebt de Vlaamse verbetering- en aanpassingspremie (VAP), gericht op de lagere inkomens. Er is de renovatiepremie, die ook voor hogere inkomens geldt en die combineerbaar is met de VAP. En er zijn de energiepremies: die van de netbeheerders en die van de gemeenten, die ook cumuleerbaar zijn. Een mooi aanbod. Alleen hebben die premies elk hun eigen specifieke voorwaarden en aanvraagprocedures. Een kluwen.

Samenvoegen of niet?

N-VA stelt voor om in eerste instantie de VAP en renovatiepremie te integreren. Op termijn lijkt het de partij zelfs aangewezen om ook de energiepremie te integreren. Dat zou het een stuk makkelijker maken om te communiceren over de premies en zorgt voor een grote administratieve vereenvoudiging voor de aanvrager. Laat ook nog eens alle premie-aanvragen afhandelen door één uniek loket, en de verbouwer zal zeker tevreden zijn.

De netbeheerders zijn grote voorstander van een uniek loket voor premieaanvragen en zouden dat ook graag zelf willen organiseren. Maar ze pleiten wel voor aparte premies per beleidsdoelstelling (bv. REG, woonkwaliteit of aanpassen van de woning voor personen met een beperking), al moeten die premies beter op elkaar afgestemd worden.

Onaangeboord potentieel

Ook VEA zag wel graten in een goede afstemming en vond de netbeheerders geschikt om dit unieke loket op zich te nemen. Het agentschap formuleerde zelf ook enkele verbetervoorstellen en aandachtspunten. Twee daarvan waren toch wel opmerkelijk. Het is ten eerste niet logisch dat de REG-premies verrekend worden in de elektriciteitstarieven. Daar moet iets aan gedaan worden. Het pleidooi voor een lastenverschuiving is duidelijk gemeengoed geworden. Iets stekeliger was de opmerking dat VEA vermoedt dat er nog een groot onaangeboord potentieel zit bij renovaties van tertiaire gebouwen. De netbeheerders zouden wat meer hun best mogen doen om naar die doelgroepen te communiceren, zo luidde de boodschap.

Wie zet de eerste dringende stap?

Dit voorstel is een mooie aanzet om het de verbouwer makkelijker te maken. Hopelijk kan het meer Vlamingen aanzetten om energetisch te renoveren. Want het is dringend nodig. Een analyse van VEA toonde aan dat in 2016 zowel de renovatiegraad als de renovatie-activiteit afnamen ten opzichte van het jaar voordien.  

Maar wie moet nu de eerste stap zetten? VEA gaf aan dat een duidelijk politiek signaal voor een hervorming nodig is. De politiek moet de lijnen uitzetten. Daarna kan de administratie deze ideeën concreet maken. Gelukkig kan dit met zo’n grote consensus in de zaal bijna niet misgaan. Aan de slag!

Meer info

Benjamin Clarysse

Beleidsmedewerker energie

Bio-ingenieur Benjamin Clarysse pleit niet alleen voor een ambitieuzer renovatiebeleid, maar wijst ook de weg naar een fossielvrije verwarming. Een adres voor vragen over warmtenetten, warmtepompen en waterstof.

Meer over Energiebesparing

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit