“Ik wil iedereen uitnodigen om mee te timmeren aan een fantastische toekomst: met propere lucht, zuiver water en een gezonde leefomgeving” - Ignace Schops

 

Natuur- en milieubeschermer, deskundige op gebied van biodiversiteit en landschapszorg, en bezieler van het Nationaal Park Hoge Kempen, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland, ondervoorzitter Klimaatzaak, lid van het Climate Leadership Corps van Al Gore, tot voor kort president EUROPARC - Federatie van Natuur en Nationale Parken van Europa, auteur van Gered door de boomkikker - De grote toekomst van mens en natuur (10/05/2022).

 

Vanaf vandaag neem ik het voorzitterschap op van Bond Beter Leefmilieu. Ik volg Vera Dua op, en ik besef dat ik grote schoenen te vullen heb. Vera heeft BBL uitgebouwd tot een erg gewaardeerde netwerkorganisatie. Een diepe buiging voor haar leiderschap en volharding in soms wel moeilijke omstandigheden en met fragiele dossiers. Grote dank trouwens aan ál mijn voorgangers bij BBL. Ik sprak recent nog met Mark Dubrulle, een van de founding fathers meer dan vijftig jaar geleden. Zijn vuur om te strijden voor een beter leefmilieu brandt nog steeds. Zijn diepe, prachtige stem, zijn fonkelende ogen en zijn wijsheid overtuigen nog steeds, en geven hernieuwbare energie.

Een gezonde leefomgeving met meer natuur, wie kan daar nu tegen zijn? Propere lucht, zuiver water, gezonde voeding en een gezond lichaam: dat wensen we elkaar toch allemaal toe? Toch is het geen evidentie. Maar als al deze waarden onder druk staan, komt ook onze samenleving onder druk. Ik hoop dat we met BBL de kans blijven krijgen om uit te leggen wat er op het spel staat, en dat we mensen het vertrouwen kunnen geven dat een duurzame en betere samenleving ook echt gerealiseerd kan worden. Hoe dan? De oplossing ligt voor mij niet in het scheiden, maar in het verbinden. Niet bij het individu, maar bij de gemeenschap.

Net daar zit de kracht van een netwerkorganisatie zoals Bond Beter Leefmilieu: in de verbondenheid. Het geheel is meer dan de som van de delen. Verbinden en samenwerken werkt echt. Ik stel vast dat er in onze maatschappij vandaag veel in beweging komt, in alle sectoren. Dat is niet onlogisch: de duurzame keuze is steeds vaker zowel politiek als economisch de beste optie. Als BBL moeten we de verbinding actief blijven opzoeken, in dialoog bouwen aan oplossingen en die oplossingen vervolgens opschalen.

De uitdagingen waarvoor we staan kunnen pas slagen mét sociale correcties én sociale inclusiviteit. Niemand mag uitgesloten worden.

Verbinden en samenwerken: ja, maar zonder de feiten te miskennen. Zo zijn de oorzaken van de opwarming van de aarde, de stikstofkwestie, de 3M-vervuiling en zoveel andere natuur- en milieuproblemen vaak terug te brengen tot simpele fysica: het is objectief vast te stellen dat de lucht- en waterkwaliteit ondermaats blijft, bijvoorbeeld. Als BBL zullen we onze rol blijven opnemen als verdedigers van het algemeen belang. We doen dat met de spelregels die we als samenleving afgesproken hebben. En ook al lossen we milieu- en klimaatproblemen het liefst op in overleg, als het echt niet anders kan stappen we naar de rechtbank.

Dit decennium zal beslissend zijn voor hoe de toekomst er zal uitzien. En we kunnen de problemen niet oplossen met dezelfde denkpatronen die ze veroorzaakt hebben. If you do what you always did, you get what you always got. We staan voor de grootste uitdaging van de mensheid ooit. We zullen het klimaat moeten veranderen voor het klimaat ons verandert. We zullen de natuurlijke ecosystemen moeten redden, snel moeten evolueren naar duurzame landbouw, emissievrije mobiliteit en een circulaire economie. Vlaanderen moet nadenken over hoe het de financiering van deze noodzakelijke transitie kan aanpakken. En vooral: de uitdagingen waarvoor we staan kunnen pas slagen mét sociale correcties én sociale inclusiviteit. Niemand mag uitgesloten worden.

Als kersverse voorzitter van Bond Beter Leefmilieu wil ik iedereen uitnodigen om mee op weg te gaan naar een fantastische toekomst, voor onszelf en de komende generaties. BBL heeft de kracht en knowhow om almaar meer individuen, overheden, bedrijven, organisaties te overtuigen. Vandaag al brengen we pioniers samen rond energiebesparing (Energy Saving Pioneers), nieuwe eiwitten (Next Food Chain), duurzame logistiek (Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek). Op dat elan willen we doorgaan.

Vanuit de doelstelling om een beter leefmilieu te creëren voor iedereen zal BBL z’n rol opnemen als verdediger van de economie van morgen, met jobs die hier blijven. Vanuit diverse coalities drukken we op toekomstbestendige beleidskeuzes, tegelijk zijn we kritisch voor overheden en bedrijven die géén toekomstplan op tafel (willen) leggen. In de industrie zijn de eerste stappen gezet. Nu is het tijd om snelheid te maken en samen de krachten te bundelen. Een beter leefmilieu voor iedereen: het kan!

“The most dangerous worldview is the worldview of those who have not viewed the world”. Het waren wijze woorden aan mijn adres van de recent overleden Edward O. Wilson, één van de belangrijkste wetenschappers ter wereld. Zijn woorden maken veel duidelijk. Ons handelen heeft impact, hier en elders. Waarom zouden we de ontwikkelingslanden vragen om het regenwoud te beschermen als we onze achtertuin nog niet beschermen? Waarom zouden we China vragen om het klimaat te redden als wij onze uitstoot niet drastisch verminderen? We hebben een verpletterende verantwoordelijkheid en moeten durven aantonen dat een duurzame verandering van ons systeem mogelijk is: biodivers, klimaatvriendelijk, circulair en sociaal inclusief. Yes, we can!