Invoering kilometerheffing verloopt volgens planning

In januari 2011 sloten alle regering van het land een politiek akkoord, ze spraken af om een kilometerheffing in te voeren voor vrachtwagens, een proefproject op te starten voor personenwagens en werk te maken van een gecoördineerde hervorming van de verkeersbelastingen in de gewesten. Vorige week werd op een hoorzitting in het Vlaams parlement een stand van zaken gegeven.

De kilometerheffing voor vrachtwagens blijkt op schema te zitten. In mei 2013 werd de aanbestedingsprocedure opgestart om een provider aan te duiden die de ‘on board units’ voor vrachtwagens zal uitbouwen en onderhouden. Vervolgens werden de vijf beste consortia geselecteerd, die tegen eind januari een definitieve offerte konden indienen. Tegen Pasen wordt de provider geselecteerd. Die heeft vervolgens 18 maanden de tijd om de kilometerheffing operationeel te maken, zodat het systeem vanaf 1 januari 2016 in werking kan treden.

Positief nieuws is er ook over het proefproject voor een kilometerheffing voor personenwagens. Vanuit de bevolking was er zeer veel belangstelling om deel te nemen aan het proefproject. Er zijn een duizendtal proefpersonen gerekruteerd, die vanaf de tweede helft van februari met een on board unit zullen rondrijden om na te gaan of ze hun gedrag aanpassen als ze (virtueel) betalen per kilometer. Op basis van de resultaten van de test, die verwacht worden tegen de zomer, kan de volgende regering beslissen of de kilometerheffing voor vrachtwagens ook wordt uitgebreid naar personenwagens.

Slimme kilometerheffing