Invoering lage-emissie zones in steden komen stapje dichterbij

Lage-emissiezones of milieuzones zijn centrale gebieden in de stad waar oude, vervuilende (vracht)wagens niet in mogen om zo de gezondheid van stadsbewoners te verbeteren. De invoering van een lage-emissiezone zorgt voor 40% minder ultra fijn stof in de lucht. Er zijn al meer dan 200 steden met dergelijke lage-emissiezones in Nederland, Duitsland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen.

In ons land ontbrak echter een wettelijk kader dat de invoering van milieuzones toelaat. Melchior Wathelet, staatssecretaris voor mobiliteit, heeft nu een Koninklijk Besluit uitgewerkt om alvast het verkeersbord voor een lage emissiezone in te voeren. De Vlaamse regering gaf hierover vorige week haar advies aan de federale overheid. Nu is het aan de Vlaamse overheid om eindelijk ook werk te maken van het beloofde Vlaamse kader, dat onder meer moet vastleggen waar een milieuzone juist kan worden ingevoerd. Pas als ook dat Vlaams kader er is, kunnen steden die dat willen – onder meer Antwerpen en Gent - effectief een milieuzone invoeren in hun stad.

Luchtkwaliteit