IPCC bevestigt belang van hernieuwbare energie

Deze week publiceerde het IPCC een speciaal rapport over hernieuwbare energie. Het rapport bevestigt dat hernieuwbare energie een sleutelrol speelt in het terugdringen van de klimaatopwarming. Volgens het IPCC kan hernieuwbare energie tegen 2050 voor ongeveer 80% van onze energie instaan. Bovendien is hernieuwbare energie een drijvende kracht voor basistoegang tot elektriciteit voor de hele wereldbevolking. Maar om het volle potentieel te benutten, moet ook het beleid volgen. En daar zit nog een groot knelpunt.

Ruime wetenschappelijke consensus over potentieel hernieuwbare energie

Liefst 120 onderzoekers -waaronder ook de Belgische professor Aviel Verbruggen - werkten mee aan het IPCC rapport dat 160 energiescenario’s analyseerde. Ook het Energy [R]evolution van Greenpeace, dat aantoont dat een evolutie naar een 100% hernieuwbare energievoorziening perfect mogelijk is, werd onderzocht.

Volgens het IPCC rapport is er wereldwijd tot 20 keer meer potentieel aan hernieuwbare energie dan wat er nodig is om aan de globale energievraag te voldoen. Volgens het meest ambitieuze scenario kan hernieuwbare energie tegen 2050 aan 77% van de wereldwijde behoefte voldoen. Hiermee kunnen we op 40 jaar tijd maar liefst 560 miljard ton CO2 besparen. Dit is meer dan een derde van de verwachte uitstoot over de periode 2010- 2050.

Gegarandeerde toegang tot energie

Bovendien speelt hernieuwbare energie een sleutelrol in een duurzame economische ontwikkeling. Zo kunnen hernieuwbare bronnen volgens het rapport ook zorgen voor een gegarandeerde basistoegang tot energie en bevoorradingszekerheid. Momenteel hebben twee miljard mensen geen toegang tot een basisvoorziening van energie. Met hernieuwbare energie kunnen ze sneller en kostenefficiënter toegang krijgen tot energie dan met conventionele bronnen.

Nood aan doortastend beleid

Het gigantische potentieel aan hernieuwbare energie kan alleen ten volle benut worden als politieke leiders over de hele wereld het beleid daarop afstemmen. En daar knelt momenteel het schoentje. Het rapport moet onze politici uitnodigen om hun energiebeleid grondig te herzien en voluit te gaan voor de inzet op hernieuwbare energie. Enkel zo kunnen we het klimaatprobleem ten gronde aanpakken en iedereen wereldwijd voorzien van betaalbare, zekere en duurzame energie.

Windenergie