Italiaanse regio recycleert 85% van het afval | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Italiaanse regio recycleert 85% van het afval

Rob Buurman

vrijdag 13 februari 2015

Vlaanderen staat aan de top van de EU wat betreft de selectieve inzameling van afvalstoffen en het verminderen van restafval. Meer dan 70% van het afval wordt gescheiden ingezameld en gerecycled. Het kan echter nog beter, veel beter zelfs. In een bescheiden regio met ruim 550 duizend inwoners in het noordoosten van Italië weten ze namelijk meer dan 85% van het afval uit het restafval te houden, en de ambities reiken nog veel verder.

Overheidsbedrijf Contarina is verantwoordelijk voor het management van het afval in een regio ten noorden van Venetië. In deze regio betalen inwoners een vaste bijdrage voor de ophaling en verwerking van het afval, en daarnaast een relatief grote bijdrage voor elke restafvalzak. Voor de gescheiden stromen, en dat zijn GFT, overig organisch afval, plastic, glas, blik en papier - betalen de inwoners niets. Doordat dit systeem de inwoners sterk motiveert afval te scheiden, boeken ze sinds de invoering ervan zeer positieve resultaten.

 

Contarina is echter nog niet tevreden en wil tegen 2022 maar liefst 96,7% van het afval recyclen. Daartoe investeert het bedrijf sterk in geavanceerde scheidingstechnieken. Op dit moment produceert de gemiddelde Italiaan in de regio nog 53kg restafval, maar tegen 2022 moet dat nog slechts 10kg zijn. Ter vergelijking: in Vlaanderen produceren we per inwoner bijna 150kg restafval per jaar (PDF).

Zijn verbrandingscentrales overbodig?

Afvalverbranding wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad bij een goed afvalbeheer, maar bij Contarina verbranden ze helemaal geen afval. Enerzijds betekent dit dat ze het restafval storten- iets dat verboden is in Vlaanderen - maar anderzijds stimuleert dit om maximaal in te zetten op recyclage. Het geeft aan dat de aanwezigheid van afvalverbrandingscapaciteit kan werken als een rem op de kringloopeconomie.

De hamvraag is vervolgens: wat kost dit allemaal? Terwijl de inflatie de afgelopen 15 jaar met 30% is gestegen, zijn de afvalverwerkingskosten met slechts 8% toegenomen. De inwoners van Contarina betalen dus ook nog eens minder voor de verwerking van hun afval.