Ja, wij dienen weer bezwaar in tegen Uplace

Bond Beter Leefmilieu, BRAL en Greenpeace dienen nog een keer bezwaar in tegen de bouwplannen van Uplace. Het is het zoveelste bezwaar in een lange rij, maar de basisproblemen die het geplande megashoppingcentrum zal veroorzaken zijn nog steeds dezelfde: gigantische verkeersproblemen, luchtvervuiling en winkelleegstand.

Juridische carrousel

Bond Beter Leefmilieu, BRAL en Greenpeace dienen nogmaals bezwaar in tegen de bouwplannen van Uplace. Het is het zoveelste bezwaar in een lange rij, deze keer tegen de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Nadat het vorige ruimtelijk uitvoeringsplan werd vernietigd door de Raad van State, werd ook de bouwvergunning vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Aangezien de Vlaamse regering een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan goedkeurde, vraagt Uplace op basis daarvan nu een nieuwe vergunning.

Die juridische carrousel verandert echter niets aan het basisprobleem. Een grootschalig shoppingcenter op deze autolocatie vlak naast de Brusselse ring zal gigantische verkeersproblemen veroorzaken, het sluipverkeer doen toenemen, de lucht vervuilen en het klimaat doen opwarmen. Bovendien zal de winkelleegstand in gemeenten zoals Vilvoorde, Leuven en Mechelen groter worden.

Greenpeace