Ja, wij dienen weer bezwaar in tegen Uplace | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Ja, wij dienen weer bezwaar in tegen Uplace

Erik Grietens

Bond Beter Leefmilieu, BRAL en Greenpeace dienen nog een keer bezwaar in tegen de bouwplannen van Uplace. Het is het zoveelste bezwaar in een lange rij, maar de basisproblemen die het geplande megashoppingcentrum zal veroorzaken zijn nog steeds dezelfde: gigantische verkeersproblemen, luchtvervuiling en winkelleegstand.

Juridische carrousel

Bond Beter Leefmilieu, BRAL en Greenpeace dienen nogmaals bezwaar in tegen de bouwplannen van Uplace. Het is het zoveelste bezwaar in een lange rij, deze keer tegen de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Nadat het vorige ruimtelijk uitvoeringsplan werd vernietigd door de Raad van State, werd ook de bouwvergunning vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Aangezien de Vlaamse regering een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan goedkeurde, vraagt Uplace op basis daarvan nu een nieuwe vergunning.

Die juridische carrousel verandert echter niets aan het basisprobleem. Een grootschalig shoppingcenter op deze autolocatie vlak naast de Brusselse ring zal gigantische verkeersproblemen veroorzaken, het sluipverkeer doen toenemen, de lucht vervuilen en het klimaat doen opwarmen. Bovendien zal de winkelleegstand in gemeenten zoals Vilvoorde, Leuven en Mechelen groter worden.

Erik Grietens

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Ruimte

Na 20 jaar kent ruimtelijke ordening geen geheimen meer voor Erik Grietens, maakt niet uit of het over betonstop, kernversterking of de kostprijs van onze versnipperde bebouwing gaat.

Meer over Uplace & NEO

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit