Jaarrapport lucht 2012

Deze week maakte ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het jaarrapport over luchtkwaliteit in 2012 bekend. In dit rapport wordt de luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen in 2012 in beeld gebracht. Tevens wordt de evolutie van de afgelopen tien jaar weergegeven.

De bevindingen sluiten volledig aan bij eerdere rapporten. De uitstoot van broeikasgassen daalt, met 0,75% per jaar tussen 2000 en 2012, maar die daling is veel te beperkt om onze lange termijn doelstellingen te halen. Daarvoor is een jaarlijkse daling van meer dan 4% nodig. Ook de luchtkwaliteit verbetert stelselmatig, maar onvoldoende om alle Europese normen te halen. De aanbeveling van de wereldgezondheidsorganisatie - die strenger zijn dan de Europese normen - blijven helemaal buiten bereik.

Verder blijkt dat de verbeteringen vooral toe te schrijven zijn aan minder uitstoot door de industrie, onder meer door een afname van het steenkoolverbruik, de overschakeling op aardgas en extra investeringen in luchtzuivering door de chemiesector, bij glasproducenten en in elektriciteitscentrales. Het gevolg is ook dat de transportsector een steeds groter aandeel van de luchtvervuiling op zich neemt. Voor ultra fijn stof en de verzurende stikstofoxiden is verkeer nu de grootste vervuilingsbron in Vlaanderen. Bijkomende maatregelen om luchtvervuiling door autoverkeer te verminderen zijn dan ook noodzakelijk. In de eerste plaats door de groei van het autoverkeer af te remmen, bv. door geen nieuwe autowegen aan te leggen, geen shoppingcentra langs autostrades toe te laten of een kilometerheffing in te voeren. Daarnaast moet het aandeel dieselauto’s verminderen, omdat dieselwagens veel sterker vervuilen dan benzinewagens.

Het rapport: www.vmm.be/pub/lozingen-in-de-lucht-2000-2012/rapport-lozingen-in-de-lucht-2000-2012

Luchtkwaliteit