Kan een supercomputer de files rond Antwerpen oplossen?

Over deze vraag boog het Vlaams parlement zich vorige week. In Antwerpen staat namelijk een verkeerscomputer, die de verkeerslichten in de stad en de randgemeenten aanstuurt. Die computer is aan vernieuwing toe. De nieuwe installatie moet het mogelijk maken om alle verkeerslichten op elkaar af te stemmen en zo een groene golf voor het autoverkeer in te voeren of voorrang te geven aan het openbaar vervoer bij verkeerslichten, wat moet zorgen voor een betere doorstroming en minder files.

Opvallend is dat nogal wat parlementsleden van meerderheid en oppositie zo’n ‘supercomputer’ zien als wondermiddel voor de files. Alsof een computer het te veel aan autoverkeer naar en in de stad kan oplossen, want dat is het echte probleem. Bovendien, zoals parlementsvoorzitter Jan Peumans terecht opmerkte: je kan geen voorrang geven aan iedereen, je moet een keuze maken. In een stedelijke context moet je dan voorrang geven aan het openbaar vervoer en komt de auto pas op de tweede plaats. Die zal moeten wachten tot de bus voorbij is.

Luchtkwaliteit