Kernenergie en fossiele brandstoffen krijgen leeuwendeel van energiesubsidies

Een nieuwe studie van 3E in opdracht van WWF en Eneco ging na hoe de steun voor energie in Belgie over de jaren heen evolueerde en wat er in de toekomst nodig zal zijn. Uit de studie blijkt dat fossiele brandstoffen en kernenergie vandaag nog steeds het leeuwendeel van de Belgische energiesubsidies krijgen. 

Steun voor energie is van alle tijden

De studie vergeleek de overheidssteun  aan kernenergie en steenkool in vergelijking met hernieuwbare energie gedurende de periode van 1950-2050.

Uit deze oefening blijkt dat steenkool en nucleaire energie tussen 1950 en 2050 meer dan 50 miljard euro zullen hebben opgesoupeerd. De steun voor hernieuwbare energie, die startte in 2002, steeg tot 1,54 miljard euro in 2013. Bij een ambitieuze uitbouw van hernieuwbare energie zal de benodigde ondersteuning tussen 2002 en 2050 kan oplopen tot  50 miljard euro. Daarbij genieten we van een lagere CO2-uitstoot en een sterk verlaagde kost voor import van fossiele brandstoffen. Een keuze voor veel meer hernieuwbare energie kan bovendien tot 32.500 directe jobs opleveren in 2030.

Veel  meer steun voor conventionele brandstoffen dan voor energiebesparing

Naast de evolutie over de jaren bekeek de studie ook de overheidssteun die vandaag uitgaat naar de verschillende energievormen. Maar liefst 2/3e van de overheidssteun voor energie vandaag is toe te schrijven aan fossiele brandstoffen en kernenergie. Slechts 6% van de energiesubsidies gaat naar energie-efficiëntie. Een thema dat nochtans bovenaan het prioriteitenlijstje moet staan in de energietransitie.

Het roer moet om

Aan de vooravond van de verkiezingen geeft deze studie een duidelijke boodschap aan onze beleidsmakers. Het roer moet drastisch om. De massale steun aan fossiele brandstoffen moet plaatsruimen voor een veel sterke ondersteuning van energie-efficiëntie. Met de middelen die vrijkomen door het stopzetten van de steun aan fossiele brandstoffen, kunnen we de komende regeerperiode tot 200.000 woningen isoleren. Bovendien kan een afroming van de onrechtmatige winsten van de kerncentrales instaan voor een aanzienlijk deel van de benodigde steun voor hernieuwbare energie. Het afromen van de nucleaire rente kan 6,8 miljard euro opleveren tussen 2014 en 2025. Dit is 29 % procent van de benodigde steun voor hernieuwbare energie in diezelfde periode.

Desinvestering uit fossiele energie Windenergie