Kilometerheffing stuurt te weinig richting schoon vrachtwagenpark

Deze week is er een akkoord bereikt over de modaliteiten van de kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen. De heffing, die in april 2016 wordt ingevoerd, zal gelden voor alle snelwegen en een aantal grote gewestwegen. Het tarief zal variëren naargelang het gewicht en de emissieklasse van de vrachtwagen en ligt tussen de 0.074 en 0.2 EUR per gereden kilometer, dat is lager dan wat eerst is vooropgesteld. Ook is het wegennet waarop de heffing van toepassing is, té sterk ingekrompen.

Euro 5 en euro 6

 

3,5 - 12 ton

12 - 32 ton

>32 ton

Euronorm 0

0.146 EUR

0.196 EUR

0.20 EUR

Euronorm 1

0.146

0.196

0.20

Euronorm 2

0.146

0.196

0.20

Euronorm 3

0.126

0.176

0.180

Euronorm 4

0.095

0.145

0.149

Euronorm 5

0.074

0.124

0.128

Euronorm 6

0.074

0.124

0.128

De tariefvariatie op basis van emissieklasse heeft tot doel te sturen richting vergroening van het vrachtwagenpark. Toch zijn de tarieven in het algemeen sterk afgezwakt. Ze landen duidelijk onder het niveau van de kilometerheffing in Duitsland, waarnaar steeds werd gerefereerd als toonvoorbeeld. Bovendien wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het tarief voor euro 5 en euro 6-vrachtwagens. Nochtans stoten Euro 5 vrachtwagens tot 30 maal meer stikstofoxiden uit dan Euro 6. Precies voor stikstofdioxide (NO2) overtreedt Vlaanderen de Europese luchtkwaliteitsnormen, een situatie die dit jaar moest verholpen zijn. De metingen van N02 tonen aan dat de normen in Antwerpen nog steeds worden overschreden.

Logisch zou zijn dat de overheid alsnog een onderscheid invoert en vrachtwagens die voldoen aan de meest recente en strikte emissienormen (euro 6) minder gaat belasten dan de meer vervuilende euro 5 vrachtwagens. De Vlaamse overheid zou dat 2 jaar na de invoering van de heffing van plan zijn, aldus minister Weyts op de persconferentie.

Minister Weyts gaf in het Vlaamse Parlement ook mee verder te onderhandelen met de andere regio’s over de toepassing van een nog lager tarief voor vrachtwagens die rijden op CNG, LNG of elektriciteit, een goede aanmoediging richting vergroening.

Los van de tarifering zelf is is het wegennet waarop de heffing van toepassing zal zijn té sterk ingekrompen in vergelijking met het eerste voorstel, waardoor het risico op sluipverkeer op onbelaste wegen groeit. We hopen dat de Vlaamse regering ook deze tekortkoming snel rechtzet.

Slimme kilometerheffing