Kilometerheffing voor vrachtwagens positief. Vignet voor personenwagens gemiste kans

De drie Belgische minister presidenten wensen tegen eind dit jaar een akkoord rond een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenwagens. Bond Beter Leefmilieu stelt met tevredenheid vast dat de Vlaamse regering vasthoudt aan haar voornemen om in 2013 een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. Zulke heffing kadert in de vergroening van de economie: zij maakt onze economie efficiënter en milieuvriendelijker. Het terugvallen op het oude idee van een vignet voor personenwagens is evenwel een stap achteruit. Het invoeren van een vignet heeft geen sturende impact op de verkeerstromen en zal dus de grote problemen inzake milieu en congestie niet oplossen.  BBL hoopt dan ook dat het wegenvignet slechts gezien wordt als een tussenstap naar een slimme kilometerheffing voor alle vervoersmodi en dat het vignet een onderscheid zal maken naargelang de milieukwaliteiten van het voertuig.  In elk geval moeten de proefprojecten inzake rekeningrijden, die in het Vlaams regeerakkoord zijn voorzien, doorgaan.

Een kilometerheffing voor vrachtwagens: goed voor milieu en economie

Een kilometerheffing voor vrachtwagens zorgt vooral voor efficiënter en minder vrachtvervoer. Transporteurs laden hun vrachtwagens beter en kiezen zorgvuldiger hun routes. Het niet noodzakelijk transport verdwijnt. Dit maakt onze economie als geheel efficiënter en komt ook de leefbaarheid ten goede. Daarnaast daalt de uitstoot van het vrachtwagenpark ook sneller met een kilometerheffing die milieukenmerken in rekening neemt. Het milieu wordt er dus ook beter van. Al deze effecten observeerde men in landen die een kmheffing voor vrachtwagens invoerden zoals Duitsland en Oostenrijk. “We zijn dan ook tevreden dat Vlaanderen en België zich niet lieten beïnvloeden door de Nederlanders die geen kilometerheffing wensen in te voeren.” stelt Bruno Van Zeebroeck

Een vignet voor personenwagens ; een gemiste kans of een eerste stap?

Een vignet voor personenwagens geeft de consument een slecht signaal over de kost voor de maatschappij van zijn mobiliteitsgedrag. Of ik me met de wagen in de spits, buiten de spits, met de fiets, met de trein of niet verplaatst,  het wegenvignet kost me steeds evenveel. Noch het verkeersinfract, noch het milieu, noch de leefbaarheid wordt beter van het vignet.

Een slimme kilometerheffing voor personenwagens geeft wel een duidelijk prijssignaal van de verplaatsingkost voor de maatschappij. Vandaag is de kost voor het gebruik van de wagen in de spits bijvoorbeeld zwaar onderschat. Een slimme kilometerheffing zal de files zeker gevoelig verminderen. Naast vlotter verkeer betekent dat ook minder emissies en meer leefbaarheid.

Bovendien maakt een slimme kilometerheffing ook investeringen in extra infrastructuur in veel gevallen overbodig. Dit leren ons studies over de Antwerpse en Brusselse mobiliteitsknoop. Mooi meegenomen in budgettair moeilijke tijden.

“We hopen dus dat het vignet voor personenwagens zal evolueren naar een slimme kilometerheffing die onze mobiliteit en het milieu ten goede zal komen. In afwachting willen we in elk geval dat de prijs van het vignet varieert naargelang de milieukenmerken van het voertuig en dat de proefprojecten inzake rekeningrijden, die minister Crevits beloofde, doorgaan”. besluit Bruno Van Zeebroeck, beleidsmedewerker mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu.

Slimme kilometerheffing