Kilometerheffing vrachtwagens levert elk Vlaams gezin 100 euro op

Vanmiddag om 14:00 debatteert het parlement over de door de Vlaamse regering voorgestelde kilometerheffing voor vrachtwagens, waardoor vanaf 2016 ook buitenlandse vrachtwagens gaan meebetalen voor het gebruik van het Vlaams wegennet. “De regering moet doorzetten met de voorziene invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens. Buitenlandse vrachtwagens betalen zo eindelijk mee aan de kosten die ze veroorzaken. Dat levert ieder gezin bijna 100 euro per jaar op. Bovendien neemt de luchtvervuiling af omdat de heffing de transportsector stimuleert sneller te vergroenen,” aldus Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu (BBL).

De Vlaamse regering zal op basis van de voorgestelde tarieven jaarlijks 694 miljoen euro innen (1). Naar verwachting rekenen transporteurs dat bedrag door aan hun klanten. Omdat 35% van de vervoerde vracht op onze wegen naar het buitenland gaat (transit + export) (2), komt minstens 242 miljoen euro uit het buitenland en hoeft dus niet door Vlaanderen opgehoest te worden: een voordeel van bijna 100 euro vermeden belastingen per gezin.   

Daarnaast is een kilometerheffing voor vrachtwagens een rechtvaardige en economisch voordelige manier van belasten: namelijk de gebruiker en vervuiler betaalt. Ook de Europese Commissie en de OESO sporen ons land aan om meer dergelijk indirecte, groene belastingen te heffen.  In andere landen met  een kilometerheffing voor vrachtwagens, zoals Duitsland, zorgde de heffing voor minder vervuiling en efficiënter transport door onder andere minder lege vrachtwagens te laten rondrijden en het wagenpark sneller te verschonen.

Noten

1: nota Vlaamse regering kilometerheffing vrachtwagens, geraamde inkomsten 
2: Goederen- en personenvervoer, indicatorenboek 2012, p.34

Slimme kilometerheffing