Kinderen zijn extra gevoelig voor vervuiling. Dit actieplan beschermt ook hen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Kinderen zijn extra gevoelig voor vervuiling. Dit actieplan beschermt ook hen

Erik Grietens

Kinderen zijn onze toekomst, ze verdienen het op te groeien in een gezonde omgeving. Ze zijn ook extra kwetsbaar voor milieuvervuiling. Toch is het milieubeleid vaak afgestemd op volwassenen. Daarom werkte Childproof, een netwerk van middenveldorganisaties en gezondheidswetenschappers, een actieplan uit om kinderen beter te beschermen: we gaan in op hormoonverstorende stoffen, luchtvervuiling, lawaai en het binnenhuismilieu. Op 14 maart wordt het actieplan voorgesteld in Brussel. 

Normaal zou de overheid zelf een actieplan moeten hebben voor een gezond leefmilieu voor kinderen. Dat is er niet. Naar aanleiding van de zesde Environmental Health Conference van de Wereldgezondheidsorganisatie in juni, stelde het platform Childproof daarom een eigen 'Children's Environment and Health Action Plan' op. 

Hiermee vragen we van het beleid extra aandacht voor de gezondheid van kinderen. Nu is het aan de verschillende federale en gewestelijke overheden om de ideeën op te pikken en te verwerken in hun eigen volwaardige actieplannen.

Erik Grietens

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Ruimte

Na 20 jaar kent ruimtelijke ordening geen geheimen meer voor Erik Grietens, maakt niet uit of het over betonstop, kernversterking of de kostprijs van onze versnipperde bebouwing gaat.

Meer over Luchtkwaliteit

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit