Kleine zonnepanelen moeten interessante investering blijven

Mensen die zonnepanelen willen leggen, krijgen geen certificatensteun meer. Dat besliste de Vlaamse regering vorige week op voorstel van Vlaams energieminister Annemie Turtelboom. Dankzij de spectaculaire prijsdalingen van zonnepanelen, is het nu ook zonder steun nog steeds rendabel om panelen te plaatsen. Met de beslissing van de Vlaamse Energieregulator dat eigenaars van zonnepanelen vanaf 1 juli een netvergoeding moeten betalen, is het echter de vraag of dit na die datum nog wel zo zal blijven. Het is belangrijk dat zonne-energie zelfs mét een bijdrage voor het netgebruik rendabel blijft. Is dat niet het geval, dan moet minister Turtelboom haar beleid herzien. Bovendien moet een schrapping van steun gepaard gaan van een duidelijk flankerend beleid dat een verdere groei van hernieuwbare energie waarborgt. Zo’n beleid blijft tot op vandaag helaas uit.

Een particulier die na juli 2014 zonnepanelen plaatste, deed dat al zonder steun. Door een regelmatige herberekening van het benodigde steunniveau, garandeerde de Vlaamse Regering dat plaatsers van zonnepanelen steeds een gegarandeerd rendement krijgen. Indien nodig, kon de minister steeds beslissen om terug steun toe te kennen aan zonnepanelen.

Minister Turtelboom schrapt de steun voor kleine zonne-installaties nu definitief. Ze gaat er van uit dat door groepsaankopen, overaanbod en scherpe Chinese prijzen de installaties ook zonder steun rendabel zullen blijven. Dit is op zich een goede zaak. Het toont aan dat we zonnepanelen al lang niet meer kunnen associëren met dure energie. Sterker nog, volgens een nieuwe studie zullen zonnepanelen binnen dit en een paar jaar op veel plaatsen in de wereld zelfs goedkoper zijn dan steenkool en gas.  

Het is echter geen goed signaal om de steun voor zonnepanelen definitief te schrappen, zonder daar een duidelijk voluntarisch beleid tegenover te plaatsen én tegelijkertijd een netvergoeding in te voeren voor zonnepanelen. Bovendien houdt de opgelegde forfaitaire bijdrage geen rekening met het gedrag van de gebruiker van zonnepanelen. Een vergoeding die energiezuinige gebruikers beloont of mensen aanstuurt te consumeren op momenten van piekproductie, zou nochtans niet misstaan.

Windenergie