Klimaatonderhandelingen Bonn

In Bonn is maandag een twaalfdaagse klimaatconferentie van start gegaan, de op drie na laatste grote onderhandelingsronde voor de bijeenkomst van Kopenhagen in december. Daar moet een opvolger voor het protocol van Kyoto in de steigers worden gezet, een verdrag waarin de wereld afspreekt hoe de uitstoot van broeikasgassen na 2012 verder zal worden teruggedrongen.

"Het politieke klimaat is gunstig om een akkoord te bereiken”, vertelde Yvo de Boer, uitvoerend secretaris van de VN-Kaderconventie over Klimaatverandering (UNFCCC) aan IPS . “Ik twijfel er niet aan dat de conferentie van Kopenhagen in december resultaat oplevert”. Volgens hem heeft de wereld van de internationale financiële crisis geleerd dat “mondiale uitdagingen een mondiaal antwoord vereisen.”

We helpen het hem graag hopen. Maar die boodschap lijkt alvast toch bij de Europese regeringen niet helemaal doorgedrongen te zijn. Volgende week dinsdag houden de financiënministers een ECOFIN Raad in Brussel, waar het onder andere over de financiële engagementen in het klimaatakkoord gaat. De resultaten van die Raad zullen meteen gebruikt worden in de onderhandelingen in Bonn. De financiënministers lijken er nu van terug te schrikken de nodige financiële middelen ieder jaar vrij te laten maken via een automatisch mechanisme. Nee, ze houden de vinger liever zelf op de knip. Dat betekent niet alleen een stap terug ten opzichte van eerdere teksten in de Raad. Het zou een zeer zware slag zijn voor de internationale onderhandelingen in Bonn. De ontwikkelingslanden rekenen immers op ernstige en betrouwbare engagementen. Vage beloften volstaan niet.

Bram Claeys van BBL zal het tweede deel van de onderhandelingen in Bonn bijwonen als lid van de Belgische delegatie. Als hij iets te melden heeft, leest u het op de website van BBL.

Klimaatbeleid