Klimaatopwarming vraagt sterkere groei van schone energie-technologie

Een veel sterkere groei van schone energietechnologieën is de enige manier om de klimaatopwarming te beperken. Dat stelt het het Internationaal Energieagentschap (IEA) in het rapport “Energy Technology Perspectives 2015”. Volgens het IEA moet de ontwikkeling van schone technologieën een cruciaal onderdeel zijn van een globaal klimaatakkoord.

6 graden opwarming

Ondanks de ongelooflijke vooruitgang van de energiesector de laatste jaren, mogen we volgens het IEA niet op onze lauweren rusten. Volgens het 2-graden scenario van het rapport heeft ons ganse energiesysteem nood aan een drastische transformatie. De CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen moet daarbij 40 procent lager liggen dan wanneer we zouden verder gaan op de ingeslagen weg. Zo niet stevenen we af op een klimaatopwarming van 6 graden.

Het IEA vraagt om de investeringen in energie-onderzoek en ontwikkeling te verdrievoudigen. Hiervoor zal een sterke samenwerking tussen de overheden en de private sector nodig zijn. Naast een sterkere inzet op onderzoek en ontwikkeling, moeten overheden ervoor zorgen dat nieuwe energietechnologieën hun weg vinden in de markt. De sterke opmars van hernieuwbare energie dankzij overheidssteun is hier een mooie illustratie van, aldus het IEA. De steun vanuit de overheid was niet altijd even efficiënt, maar zorgde er wel voor dat wind en zon vandaag de goedkoopste energiebron zijn in verschillende delen van de wereld.

Goed voor klimaat, de economie en de energiezekerheid

Een sterkere inzet op schone energietechnologieën is niet enkel broodnodig in de strijd tegen de klimaatopwarming, maar zorgt ook voor een hogere energiezekerheid. Bovendien houdt het ook economisch steek: voor elke dollar die geïnvesteerd wordt in schone energietechnologie, vermijden we tegen 2050 bijna drie dollar aan fossiele brandstoffen.

Windenergie