Klimaatverandering verergert luchtvervuiling

Volgens een recente Europese studie zal de klimaatverandering het aantal ozonpieken in de zomer doen toenemen en zal ook de vervuiling door fijn stof verergeren. De studie simuleerde met een computermodel de impact van klimaatverandering op luchtkwaliteit in het jaar 2100 en vergeleek die met referentiejaar 1990. Volgens de onderzoekers zullen grote delen van West-Europa omwille van de klimaatverandering verhoogde ozonpieken kennen. De vervuiling door fijn stof kent meer regionale verschillen, maar zou door de klimaatverandering ook toenemen. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de toename van de relatieve vochtigheid en veranderingen in de hoogte waarop luchtlagen worden gemixt, wat op zijn beurt een gevolg is van klimaatopwarming.

 

Luchtkwaliteit