Kruising met GGO’s maakt wilde planten resistent

Het kruisen van virusresistente, genetisch gemodificeerde (GG) courgettes met wilde, onkruidachtige soortgenoten, maakt deze laatste ook resistent. Dat wordt aangetoond in een nieuwe studie, recent bekend gemaakt door de Europese Commissie. De onderzoekers kruisten GG courgettes, die resistent zijn gemaakt tegen een specifiek virus, met wilde soortgenoten. Ze kruisten ook niet-GG courgettes met wilde soortgenoten. Daarna keken ze naar de virusresistentie van alle nakomelingen en vergeleken ze die met de resistentie van de wilde planten.

De kruisingen tussen de GG-courgettes en de wilde planten bleken meer resistent te zijn tegen het virus dan de andere groepen. De onderzoekers wijzen er op dat dit (nog) niet mag veralgemeend worden, maar gewas per gewas en virus per virus moet bestudeerd worden. De studie geeft al wel een duidelijke aanwijzing het kruisen van GG gewassen met in het wild levende planten, ervoor kan zorgen dat de kenmerken van de GG gewassen worden doorgeven aan wilde planten. Eens dat gebeurd is, heeft de mens geen enkele controle meer op het verder in de omgeving verspreiden van deze GG-kenmerken. Het is niet te voorspellen welk effect dat doorgeven van kenmerken precies kan hebben voor deze wilde planten en het hele ecosysteem. Er zouden bijvoorbeeld woekeronkruiden kunnen ontstaan, resistent tegen bepaalde virussen of pesticiden, waarop mens en natuur geen vat meer hebben.