Landbouw bedreigt natuurlijke rijkdom

De landbouw vormt een steeds grotere bedreiging voor de natuurlijke rijkdom van onze planeet. Dat zegt Achim Steiner, directeur van het VN-milieuprogramma (UNEP). Het wordt de grote uitdaging van deze eeuw om een groeiend aantal mensen te voeden zonder de natuurlijke rijkdom verder aan te tasten, zegt hij.

"De landbouwers kunnen uitstekende beheerders zijn van de natuurlijke middelen en de verschillende ecosystemen. De uitdaging van deze eeuw is: hoe belonen we de landbouwers opdat ze enerzijds produceren wat de mensen nodig hebben en anderzijds bijdragen tot de conservering en bescherming van de ecosystemen die de mensen nodig hebben om te overleven?"

Belangrijke problemen die gepaard gaan met de huidige manier van aan landbouw doen, zijn erosie, vermindering van de bodemvruchtbaarheid en de vernietiging van nuttige organismen door overmatig gebruik van pesticiden. "We kunnen dit proces van erosie en vernietiging stoppen door andere modellen toe te passen en optimaal gebruik te maken van die 20 centimeter aardkorst om te produceren wat we nodig hebben. Met die alternatieve modellen zit er in de landbouw een groot potentieel om planten en dieren te beschermen.” Steiner verwijst naar de biologische landbouw als voorbeeld van hoe men de aarde kan bewerken in harmonie met de natuur.

 

Ook de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw is een niet te onderschatten probleem. “Vandaag is de landbouw verantwoordelijk voor 15 tot 18 procent van alle broeikasgassen die worden uitgestoten.” Tractoren, productie van meststoffen en pesticiden, transport van landbouwproducten en methaanuitstoot door dieren dragen bij tot de klimaatverandering.

"Daarom moeten we, net zoals voor de hele economie, een balans opmaken van de CO2-uitstoot van de landbouw. Op basis van daarvan zullen we kunnen vergelijken welke landbouwmodellen de beste milieuresultaten geven. We kunnen dan de producenten met een zeer hoog negatief saldo stimuleren om een op een alternatief systeem over te schakelen dat minder uitstoot en zelfs gassen opvangt via een ander bodemgebruik, zoals het planten van bossen", aldus Steiner.

Landbouw