Landbouw en slechte ruimtelijke ordening veroorzaken vuil water

Afgelopen zondag was het Wereldwaterdag. Een goede aanleiding om eens te bekijken hoe het met de waterkwaliteit in Vlaanderen gesteld is. Niet best, zo blijkt. Geen enkele waterloop haalt een goede waterkwaliteit, meer dan de helft scoort slecht. Intensieve veeteelt en slechte ruimtelijke ordening zijn de boosdoeners.

Overbemesting

De landbouwsector heeft door overbemesting een aanzienlijk aandeel in de stikstof- en fosfaatvervuiling van ons water. Het nieuwe mestactieplan belooft de langzame trend van beterschap door te zetten, maar schiet ruimschoots te kort om ook in de regio’s met intensieve veeteelt een goede waterkwaliteit te verzekeren. Een aanpak aan de bron - met name minder vee en minder mest - is daar hoognodig.

Lintbebouwing

Een ander belangrijke oorzaak is onze slechte ruimtelijke ordening en de vele lintbebouwing. Die uitgespreide bebouwing maakt het aanleggen van riolering voor heel wat woningen onbetaalbaar, waardoor in landelijke gebieden 20 procent van het huishoudelijk afvalwater rechtstreeks in de beek geloosd wordt. Hoog tijd om werk te maken van kernversterking.

Landbouw Waterkwaliteit