Unsplash

Landbouwplan Open Vld laat boeren én natuur stikken

Unsplash

Net voor de verkiezingen komt Open Vld met een eigen landbouwplan. Maar in plaats van te zoeken naar échte oplossingen voor de boeren, kiest de partij voor een misplaatste aanval op natuur. Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu pleiten ervoor om samen met de landbouwers de werkelijke obstakels voor een langetermijnperspectief in de sector weg te werken — en dat is niet de natuur.  Zonder vitale bodem, schoon water en robuuste natuur is geen landbouw mogelijk. Ondoordachte versoepelingen zijn een stap achteruit voor alle belanghebbenden. 

De landbouwprotesten ontlokten een steekvlampolitiek en het kersverse liberale landbouwplan is in hetzelfde bedje ziek. Beleidsmakers hopen met opzichtige gestes, net voor de verkiezingen, de boeren te sussen. Ook Europa schafte in sneltreinvaart belangrijke regels af en zette de Natuurherstelwet on hold. Klimaat, biodiversiteit, een levende bodem én de gezondheid van burgers verzonken naar het politieke achterplan. 

Maar aan de échte obstakels voor een langetermijnperspectief voor landbouwers wordt niets gedaan. Tussen boeren en natuur een wig drijven, brengt ons enkel verder van het padje. Na de verkiezingen zal toch weer blijken dat iedereen rond de tafel moet. 

Deze populistische plannen nemen vooral wetgeving onder vuur die het milieu moet beschermen tegen intensieve landbouw. De ‘regelzotternij’ waar Open Vld tegen uitvaart, met name de regelgeving, frequente controles en het vergunningenbeleid, zijn maar pleisters op de wonden die het incoherente landbouwbeleid aanricht. De aanpak van de echte oorzaken vraagt om een doordacht langetermijnplan, geen bulletpoints of hapklare slogans. Boeren en natuurverenigingen snakken allebei naar een beleid dat verder kijkt dan één legislatuur. 

Zo heeft Open Vld het bijvoorbeeld nergens over een gelijk speelveld bij handelsakkoorden, zodat boeren uit het buitenland aan dezelfde productienormen moeten voldoen als onze landbouwers. We ontbreken ook een onderbouwd plan om landbouwers constructief mee te nemen op een pad naar fundamenteel anders boeren.

We vinden het een beleidspartij als Open Vld onwaardig dat ze opnieuw de natuurverenigingen framet als de grote slokop van landbouwgrond, terwijl de naakte cijfers het tegendeel aantonen. Landbouwgrond wordt vooral ingepalmd door industrie of paardenweides; daar zit de natuur nergens voor tussen. 

Onze natuur is te belangrijk voor politieke spelletjes. De vraag is wat de beste manier is om onze klimaat, natuur- en biodiversiteitsdoelen te halen en tegelijk te voorzien in duurzame voedselproductie: gezond voor de burger én leefbaar voor de boer. Ondoordachte deregulering, in deze kritische toestand, is je reinste boerenbedrog.

Departement Omgeving