Leefmilieucommissie maakt slechte beurt in zonnepaneeldossier

De Commissie Leefmilieu in het Europees Parlement heeft ervoor gezorgd dat de reputatie van hernieuwbare energie een deuk krijgt. Op vraag van enkele producenten van fotovoltaische panelen werd een uitzondering toegestaan op de RoHS-richtlijn die gevaarlijke stoffen (kwik, lood, cadmium, …) uit elektrische en elektronische toestellen moet weren.

RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances. Zonnepanelen die cadmiumhoudende metalen bevatten worden nu van die beperking vrijgesteld. Gevaarlijke materialen mogen nu ook gebruikt worden in de productie van tweede generatie zonnepanelen. De cadmiumlegering die in tweede generatie zonnepanelen wordt gebruikt, komt tijdens de gebruiksfase niet vrij, maar kan in de afvalfase voor problemen zorgen. De PV-sector belooft recyclagenetwerken op te zetten om de panelen in te zamelen en te recycleren, maar sluitend is dat systeem niet.

Gezien de bijdrage die de PV-sector levert aan de strijd tegen de klimaatopwarming, was een tijdelijke uitzondering te verantwoorden.  Zo’n tijdelijke exclusie van PV-panelen uit de RoHS-richtlijn had de sector op termijn naar alternatieven kunnen doen zoeken en tegelijkertijd investeringskapitaal kunnen blijven aantrekken. Deze beslissing om een uitzondering toe te staan zonder beperking in de tijd, zal deze innovatiedruk doen afnemen, wat niet alleen voor het milieu maar ook voor de sector zelf op termijn geen goede zaak is.

Toch één positief element: de lijst van materialen die onder de RoHS-richtlijn vallen, werd  door de commissie uitgebreid.

Windenergie